Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Thứ sáu, 10 Tháng 2 2023 10:20

Ngày 10/2/2023, tại Hà Nội, Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, nhân viên năm 2023. TS. Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, chủ trì Hội nghị.

>Chi hội Thẻ Ngân hàng: Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng

>Hiệp hội Ngân hàng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023

Toan canh hoi nghi 2023

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự có ông Trần Hồng Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bà Bùi Thị Thu Hường - Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ TW - Vụ Tổ chức cán bộ NHNNVN; cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Báo cáo tổng kết hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trong năm 2022 cho biết, Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình phục hồi bền vững và an toàn, linh hoạt và hiệu quả với dịch bệnh Covid-19, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến chưa từng có tiền lệ, vượt khỏi khả năng dự báo của các tổ chức quốc tế và các nước; trong nước áp lực lạm phát tăng cao và những diễn biến không thuận lợi của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản... đã tác động mạnh đến hoạt động tiền tệ, ngân hàng.

TTK Nguyen Quoc Hung 1

Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng đánh giá: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã đạt được thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng đã đánh giá, năm 2022, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã đạt được thành tích xuất sắc, với tất cả cán bộ, nhân viên hoàn tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã làm rất tốt vai trò phản biện chính sách thể hiện rõ trong việc tham gia đóng góp xây dựng cơ chế, chính sách, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng. Bảo vệ rất tốt quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Hội viên.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình của các tổ chức hội viên để động viên, chia sẻ hoặc phối hợp, hỗ trợ kịp thời theo yêu cầu của các tổ chức hội viên, nắm bắt thông tin tình hình hoạt động, khó khăn vướng mắc của các đơn vị; theo đõi, cập nhật hoạt động của các tổ chức hội viên, những thay đổi về cơ cấu tổ chức, hoạt động của tổ chức hội viên để kịp thời động viên, chúc mừng; Hàng năm, Hiệp hội Ngân hàng đều thực hiện triển khai tiếp nhận từ các tổ chức hội viên các ý kiến khảo sát, đánh giá về kết quả hoạt động của Hiệp hội, làm cơ sở tiếp thu, rút kinh nghiệm, điều chỉnh kế hoạch, phương thức hoạt động cho năm tiếp theo, đã luôn nhận được tham gia góp ý thẳng thắn, có trách nhiệm của các tổ chức hội viên, thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng và độ tín nhiệm của các tổ chức hội viên với mục tiêu, kết quả hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng…

Công tác truyền thông đã được khởi sắc. Thể hiện trong việc tích cực triển khai thực hiện một cách đồng bộ trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng thông qua Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ cả bản giấy và bản điện tử, cùng Trang tin điện tử - Website, đã cung cấp thông tin khách quan, kịp thời và đầy đủ về các hoạt động ngân hàng cho công chúng, dư luận quan tâm, để xã hội hiểu đúng, đồng hành và chia sẻ những khó khăn bất cập với ngành Ngân hàng cùng các tổ chức hội viên, góp phần đóng góp chung vào thành công chung về truyền thông của Ngành.

Về công tác Đào tạo đã có sự đổi mới và hiệu quả nhất định, tạo được sự hấp dẫn đối với Hội viên. Do đó, Hội viên rất háo hức khi được tham gia các lớp đào tạo của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Đặc biệt, là việc chủ động, linh hoạt chuyển đổi hình thức tổ chức đào tạo, tập trung chú trọng đào tạo, tập huấn về cơ chế chính sách, hỗ trợ tổ chức hội viên triển khai thực hiện hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước, của ngành Ngân hàng. Ngoài ra, các tổ chức quốc tế cũng rất quan tâm phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam để mở lớp đào tạo hoặc tọa đàm về cơ chế chính sách, với sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của Hội viên.

Năm 2022, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hiệp hội. Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 1057/QĐ-BNV ngày 11/12/2022 ban hành Điều lệ (sửa đối, bổ sung) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Ngoài ra, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng đã rà soát, chỉnh sửa và ban hành mới 9 quy chế của Cơ quan Thường trực có liên quan đến các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ ban hành mới theo thẩm quyền của Hiệp hội Ngân hàng và của Cơ quan Thường trực…

Để làm được những việc trên là nhờ có sự đoàn kết toàn tâm, toàn ý của toàn thể cán bộ nhân viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được, Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng cũng đánh giá, vẫn còn có một số hạn chế còn tồn tại, cần khắc phục, để ngày càng làm tốt hơn, đáp ứng kỳ vọng của các tổ chức hội viên:

Thứ nhất, cần chủ động hơn nữa trong việc tiếp cận, sâu sát, nắm bất thông tin, tình hình, những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh của hội viên, để có các phản ứng hỗ trợ kịp thời về cơ chế, chính sách cũng như truyền thông, đào tạo; bảo vệ quyển và lợi ích hợp pháp của hội viên; làm tốt hơn vai trò cầu nối giữa hội viên với cơ quan quản lý.

Thứ hai, một số cá nhân, đơn vị trực thuộc chưa thực sự chủ động trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, hoặc kế hoạch chưa sát với thực tiễn và thực trạng hoạt động của đơn vị mình, dẫn đến các hoạt động mang tính chuyên sâu không cụ thể hóa được và kết quả đơn vị hoạt động sẽ chưa hiệu quả, rõ nét.

Thứ ba, tính chuyên nghiệp ở một số Ban, đơn vị Cơ quan Thường trực chưa chuyển biến mạnh; năng lực và trình độ của cán bộ, nhân viên chưa bắt kịp với yêu cầu, xu thế và định hướng phát triển của ngành, công tác dự báo chưa được chú trọng quan tâm…

Năm 2023, dự báo sẽ là năm khó khăn với nhiều thách thức, rủi ro tiềm ẩn. Vì vậy, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ cầu nối giữa các tổ chức hội viên với cơ quan quản lý nhà nước. Vận động các tổ chức hội viên tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của ngành ngân hàng. Tham gia tích cực và có hiệu quả vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách cho hoạt động ngân hàng. Tập trung cùng với các tổ chức hội viên giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, hoàn thành tốt quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD, tăng cường vốn điều lệ và năng lực tài chính, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và công nghệ, ứng dụng những thành tựu mới của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4, phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, nâng cao sức cạnh tranh, bảo đảm an ninh, an toàn và phát triển bền vững.

Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trực thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trong việc phối hợp, hỗ trợ các tổ chức hội viên trong lĩnh vực chuyên sâu. Nghiên cứu, thống nhất và triển khai thực hiện phương án kiện toàn, đẩy mạnh hoạt động của các Ủy ban Chính sách và Ủy ban Công nghệ thuộc Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thành lập Công ty Tư vấn pháp luật,…

Ba Xuan phat bieu

Bà Nguyễn Thị Xuân - Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn báo cáo công tác Công Đoàn năm 2022

Theo bà Nguyễn Thị Xuân - Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn cho biết, năm 2022, số lượng đoàn viên, người lao động có biến động tăng 08 đoàn viên, giảm 06 đoàn viên; một số vị trí công tác sắp xếp lại, tuy nhiên không ảnh hưởng đến công việc chung của các ban, đơn vị trong cơ quan. Cán bộ, đoàn viên, người lao động trong cơ quan đã tiếp cận, dần quen với phương cách làm việc mới theo hình thức trực tuyến, vừa đảm bảo giãn cách an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19; vừa tiết giảm chi phí, thời gian và công sức, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng hiệu suất công tác, hiệu quả công việc.

Điều kiện làm việc của cán bộ, đoàn viên, người lao động được cải thiện. Bên cạnh đó, việc đảm bảo các chế độ về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định, cơ quan đã chú trọng đến công tác an toàn phòng, chống cháy nổ: liên hệ địa điểm và hỗ trợ tiền gửi xe máy cho cán bộ, nhân viên, người lao động, không để xe máy ở tầng 1; nơi làm việc thoáng đãng, được tăng cường hệ thống ánh sáng, người lao động được cấp nước rửa tay khử khuẩn, khẩu trang phòng dịch, đo thân nhiệt khi đến làm việc, đảm bảo việc khai báo y tế.

Nhờ vậy, hoạt động của Cơ quan Thường trực vẫn đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra, tinh thần, tư tưởng của cán bộ, nhân viên, người lao động được ổn định, mọi người hăng hái phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Hội nghị 2022 đã đề ra. Đặc biệt, nhiều phong trào thi đua đã được 100% đoàn viên công đoàn nhiệt tình hưởng ứng thực hiện nghiêm túc, như: Phong trào “Lao động giỏi phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; Phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; Phong trào “1 triệu sáng kiến chiến thắng đại dịch Covid 19”; Phong trào “Luyện tập thể thao rèn luyện sức khỏe”; các cuộc thi trực tuyến trên website Công đoàn NHVN như các cuộc thi “Cán bộ ngân hàng hiểu biết pháp luật vững tin hội nhập”, “Tự hào truyền thống 30 năm Công đoàn NHVN”; thi đua trong nữ CBĐVNLĐ ngành Ngân hàng kết hợp tư vấn sức khỏe với chủ đề " Phụ nữ Ngân hàng - Sức khỏe và Sắc đẹp”; phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phụ nữ giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”; phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực nghiên cứu khoa học;...

Trong phần tham gia phát biểu đóng góp ý kiến của cán bộ, nhân viên, người lao động vào các báo cáo trên; Các cán bộ, nhân viên trong cơ quan đã sôi nổi tham gia góp ý cùng đối thoại với Tổng Thư ký - thủ trưởng cơ quan, với nhiều ý kiến thiết thực.

Ông Tuấn

Ông Trần Hồng Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham gia phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Hồng Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, đây là lần thứ 2 được tham dự, tuy quy mô Công đoàn cơ sở Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam còn nhỏ nhưng hoạt động có bài bản và thực hiện quyền dân chủ rất tốt. Qua hội nghị, người lao động đã bày tỏ được tâm tư nguyện vọng từ đó lãnh đạo cơ quan sẽ xem xét giải quyết. “Từ kinh nghiệm cho thấy ở đâu thực hiện tốt quy chế dân chủ sẽ tạo điều kiện để các đoàn viên đoàn kết và phát triển vững mạnh”, ông Tuấn nói. Vì vậy, ông Tuấn đã hoàn toàn nhất trí với phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và đánh giá rất cao hoạt động, phối hợp, đồng thời, hàng năm tổ chức hội nghị đầy đủ, chu đáo, rõ ràng của Công đoàn cơ sở Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Ông Tuấn cũng nhận định, “Hoạt động Công đoàn tốt thì đầu tiên phải thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn”.   

Ban Thanh tra Nhan dan

Hội nghị cũng đã tổ chức bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025 gồm: Bà Phan Hoàng Mai, ông Nguyễn Huy Linh và bà Nguyễn Phương Anh.

Trao bang khen 1

Trao bang khen 5

Trao bang khen 2

Trao bang khen 3

Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể đạt các danh hiệu thi đua năm 2022

Về công tác thi đua được triển khai toàn diện ở nhiều mặt, nhiều phong trào góp phần tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn là một mặt công tác không thể thiếu trong hệ thống chính trị, là động lực thúc đẩy cán bộ, đoàn viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổng kết công tác năm 2022, Hội đồng Thi đua cơ quan đã ghi nhận 100% cán bộ, nhân viên và 2 tập thể và 3 cá nhân đạt Bằng khen của Thống đốc; 7 tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc cùng 7 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở,...

Ky thoa thuan cam ket thi dua

Đại diện Công đoàn Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ký kết thỏa ước lao động tập thể

Tại Hội nghị, Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, từng Ban, đơn vị, cá nhân nỗ lực, quyết tâm, hăng hái hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời gian, thời điểm; tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch của Ban, đơn vị và từng cá nhân phù hợp với nhiệm vụ chung của cơ quan; Ưu tiên tập trung hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đồng thời giải quyết tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch và các công việc đột xuất phát sinh; Chăm lo xây dựng từng Ban, đơn vị đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ và cùng tiến bộ. Tích cực tham mưu cho lãnh đạo cơ qian giải quyết những nhiệm vụ chung; Các Ban, đơn vị tăng cường phối hợp chặt chẽ trong thực hiện những nhiệm vụ chung, tôn trọng kỷ cương, nề nếp, văn hóa Cơ quan Thường trực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ của công, xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị. Theo đó, toàn thể cán bộ nhân viên VNBA trên tinh thần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chất lượng, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hiệp hội Ngân hàng năm 2023.

VNBA News

Xem 369 lần

footer