Báo chí đưa tin về cuộc họp góp ý Thông tư 39 của Hiệp hội Ngân hàng

Thứ tư, 20 Tháng 7 2022 05:37

Ngày 19/7/2022, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức họp, lấy ý kiến các hội viên, góp ý sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 (Thông tư 39) quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Nhiều cơ quan báo chí, thông tấn trong và ngoài ngành đã tham dự, đưa tin.

1. Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ: Hiệp hội Ngân hàng góp ý hoàn thiện dự thảo Thông tư 39/2016/TT-NHNN

Link: https://thitruongtaichinhtiente.vn/hiep-hoi-ngan-hang-gop-y-hoan-thien-du-thao-thong-tu-39-2016-tt-nhnn-41524.html

2. Báo Công thương: Góp ý sửa đổi thông tư “xương sống” của hoạt động cho vay

Link: https://congthuong.vn/gop-y-sua-doi-thong-tu-xuong-song-cua-hoat-dong-cho-vay-183416.html

3. Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp: Ngân hàng băn khoăn quy định cho vay bằng phương thức điện tử

Link: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/ngan-hang-ban-khoan-quy-dinh-cho-vay-bang-phuong-thuc-dien-tu-d31324.html

4. Truyền hình Thông tấn: Sửa đổi thông tư "xương sống" của hoạt động cho vay

Link: https://vnews.gov.vn/video/sua-doi-thong-tu-xuong-song-cua-hoat-dong-cho-vay-46301.htm

5. BNews (tin kinh tế - TTXVN): Cần có quy định cụ thể về cho vay bằng phương tiện điện tử

Link: https://bnews.vn/can-co-quy-dinh-cu-the-ve-cho-vay-bang-phuong-tien-dien-tu/251636.html

6. An ninh Thủ đô: Cho vay mua, xây, sửa nhà để ở: Ngân hàng kiến nghị không yêu cầu khách hàng phải có phương án sử dụng vốn

Link: https://www.anninhthudo.vn/cho-vay-mua-xay-sua-nha-de-o-ngan-hang-kien-nghi-khong-yeu-cau-khach-hang-phai-co-phuong-an-su-dung-von-post511228.antd

7. Tin nhanh Chứng khoán: Sửa đổi Thông tư 39: "Mở đường" nhưng cần hành lang pháp lý đồng hành

Link: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/sua-doi-thong-tu-39-mo-duong-nhung-can-hanh-lang-phap-ly-dong-hanh-post301990.html

8. Tạp chí Kinh tế Chứng khoán: Cấp tín dụng điện tử, ngân hàng ngóng chờ hành lang pháp lý

Link: https://kinhtechungkhoan.vn/cap-tin-dung-dien-tu-ngan-hang-ngong-cho-hanh-lang-phap-ly-141048.html

9. Tạp chí NDH: Cần có quy định cụ thể về cho vay bằng phương tiện điện tử 

Link: https://ndh.vn/ngan-hang/can-co-quy-dinh-cu-the-ve-cho-vay-bang-phuong-tien-dien-tu-1320140.html 

10.  Thời báo Ngân hàng: Sửa đổi Thông tư 39: Bổ sung pháp lý đối với cho vay bằng phương tiện điện tử

Link: https://thoibaonganhang.vn/sua-doi-thong-tu-39-bo-sung-phap-ly-doi-voi-cho-vay-bang-phuong-tien-dien-tu-129308.html

11. Cổng thông tin Chính phủ (chinhphu.vn): Sửa đổi thông tư "xương sống" của hoạt động cho vay: Cái gì luật không cấm thì nên để ngân hàng tự chủ

Link: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/sua-doi-thong-tu-xuong-song-cua-hoat-dong-cho-vay-cai-gi-luat-khong-cam-thi-nen-de-ngan-hang-tu-chu-119220720101354829.htm

12. An ninh Thủ đô: Ngân hàng kiến nghị không cấm hoạt động cho vay chứng minh tài chính, góp vốn, đặt cọc

Link: https://www.anninhthudo.vn/ngan-hang-kien-nghi-khong-cam-hoat-dong-cho-vay-chung-minh-tai-chinh-gop-von-dat-coc-post511356.antd

13. Tạp chí Kin tế (VnEconomy) - Mở hành lang cấp tín dụng bằng phương thức điện tử

Link: https://vneconomy.vn/mo-hanh-lang-cap-tin-dung-bang-phuong-thuc-dien-tu.htm

...tiếp tục cập nhật

BBT

Xem 544 lần

footer