Cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Thứ hai, 11 Tháng 7 2022 02:26

Ngày 10/7, Cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký VNBA và lãnh đạo các Ban, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan. Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị.

Hiệp hội Ngân hàng sửa đổi Điều lệ nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Hiệp hội Ngân hàng tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 2, nhiệm kỳ VII

Công đoàn Hiệp hội Ngân hàng trao giải cuộc thi Phòng làm việc Xanh-Sạch-Đẹp 2022

6 tháng đầu năm đã triển khai khối lượng lớn công việc

Điểm lại kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng cho biết, chỉ trong 6 tháng một khối lượng công việc lớn mà Cơ quan thường trực đã được hoàn thành trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng mạnh mẽ tới ngành ngân hàng và cả nền kinh tế, xã hội

Hiệp hội đã tích cực và có trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội viên tham gia, đóng góp ý kiến đối với khối lượng lớn các dự thảo văn bản pháp luật quan trọng, của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các bộ, ngành, và các cơ quan liên quan, góp phần đưa các quy định của cơ quan quản lý nhà nước sát hơn với tình hình thực tế, tạo thuận lợi cho các tổ chức hội viên trong quá trình thực hiện. Các ý kiến đóng góp của Hiệp hội được các cơ quan quản lý quan tâm, coi trọng, nhiều ý kiến đã được tiếp thu.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hiệp hội tham gia tổng kết thực tiễn thi hành và sửa đổi, bổ sung đối với 14 luật, tham gia ý kiến đối với 11 nghị định, 10 thông tư và nhiều văn bản quan trọng liên quan khác.

nguyen quoc hung2

Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị

Cùng với việc tham gia xây dựng cơ chế chính sách, Hiệp hội đã làm đầu mối tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành tổ chức 13 diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng và phổ biến chính sách, pháp luật và các sản phẩm, dịch vụ mới, kinh nghiệm quốc tế cho các tổ chức hội viên.

Ngoài ra, Hiệp hội còn đại diện cho các tổ chức hội viên kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức hội viên.

Các tổ chức trực thuộc Hiệp hội (CLB Pháp chế Ngân hàng, CLB Thẻ Ngân hàng, CLB Fintech, CLB AMC, Uỷ ban Chính sách, Uỷ ban Công nghệ) tích cực hoạt động, phối hợp, hỗ trợ các tổ chức hội viên giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên sâu. Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng tích cực chuẩn bị các công việc cho việc thành lập CLB Tài chính tiêu dùng và thí điểm thành lập CLB Tài chính tiêu dùng Sơn La.

Về công tác truyền thông, Tổng Thư ký Nguyễn Quốc nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm nay, Hiệp hội đã tích cực triển khai nhiều đợt truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cung cấp thông tin khách quan, kịp thời và đầy đầy đủ về các hoạt động ngân hàng cho công chúng, để xã hội hiểu đúng và chia sẻ những khó khăn với ngành Ngân hàng và các tổ chức hội viên. Đồng thời, góp phần định hướng dư luận ủng hộ những chính sách của Ngành và tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trang tin điện tử (website) tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng những thông tin, tổ chức khai thác tốt các nguồn tin của tổ chức hội viên, thường xuyên đăng tải thông tin hoạt động của Hiệp hội, quảng bá thường hiệu, sản phẩm, dịch vụ tiện ích, phổ biến kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về ngân hàng ra công chúng. Trang tin điện tử là đầu mối thông tin quan trọng kết nối Hiệp hội với các tổ chức, đơn vị trong nước và quốc tế.

Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ đã phối hợp với hàng chục cơ quan báo chí trong và ngoài ngành kịp thời thực hiện hàng loạt các cuộc phỏng vấn, bài viết, phân tích những vấn đề mà dư luận quan tâm có ảnh hưởng tới hoạt động ngân hàng, tới hội viên. Tạp chí điện tử phát huy vai trò của loại hình báo điện tử nhanh nhạy, kịp thời đã tích cực sản xuất, biên tập tin bài, đảm bảo thông tin liên tục, không bị gián đoạn.

Về công tác hội viên, thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình, kịp thời động viên, chia sẻ hoặc tìm biện pháp phối hợp, hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức hội viên.

Về công tác đào tạo, bám sát kế hoạch đào tạo 2022 và nhu cầu của các tổ chức hội viên. Trong 6 tháng đầu năm, Hiệp hội đã tổ chức được 16 chương trình đào tạo, với 3.527 lượt cán bộ tham dự.

Về công tác hợp tác quốc tế, tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ tham dự các hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng ASEAN. Công tác quản trị nội bộ, văn phòng, kế toán... cũng được thực hiện tích cực và hoàn thành tốt.

gala9

Tập thể cán bộ, nhân viên Cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ của năm 2022

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng cũng thẳng thắn chỉ rõ một số mặt hạn chế trong hoạt động của Cơ quan thường trực và yêu cầu các Ban, đơn vị nhanh chóng có các biện pháp khắc phục, quyết tâm phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ cả năm 2022, trong đó tập trung vào các trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục theo dõi, nắm bắt khó khăn vướng mắc của các tổ chức hội viên trong việc thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội, Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu, Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN về cho vay hỗ trợ lãi suất; Thông tư 39/2016/TT-NHN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng; các vụ việc phát sinh tranh chấp tại Tòa án… để kịp thời đề xuất kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét tháo gỡ.

Thứ hai, phối hợp với các Tổng cục Thi hành án tổ chức hội thảo đẩy mạnh công tác thi hành án, xử lý nợ xấu (7/2022); Phối hợp IEC tổ chức sự kiện hội thảo, triển lãm Smart Banking (8/2022); Phối hợp với Vụ 10 - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tổ chức hội thảo “Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại bản án kinh doanh thương mại liên quan đến hoạt động ngân hàng dưới góc nhìn của Viện Kiểm sát” (9/2022); Hội thảo về vướng mắc trong xử lý nợ xấu (10/2022)… Tiếp tục tham gia góp ý cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Ủy ban Chính sách, Ủy ban Công nghệ và phát huy vai trò của các tổ chức trực thuộc VNBA trong việc phối hợp, hỗ trợ các tổ chức hội viên trong lĩnh vực chuyên sâu; hoàn tất hồ sơ, thủ tục trình Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội ký quyết định thành lập thí điểm CLB các tổ chức tín dụng tỉnh Sơn La.

Thứ tư, tiếp tục cải tiến hình thức, nâng cao chất lượng nội dung tạp chí. Thường xuyên đăng tải, cập nhật các tin, bài trên tạp chí giấy, tạp chí điện tử và trang tin điện tử, phản ảnh kịp thời tình hình hoạt động của Hiệp hội và của các tổ chức hội viên, định hướng dư luận, chú trọng các vấn đề có tính thời sự đang được dư luận quan tâm.

Thứ năm, tăng cường tiếp cận, quảng bá, tuyên truyền phát triển hội viên mới, chú trọng số lượng đi đôi với chất lượng hội viên. Mở rộng đối tượng hội viên là các tổ chức tín dụng nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, các công ty tài chính, các tổ chức trong lĩnh vực công nghệ tài chính ngân hàng; Triển khai kế hoạch thăm và làm việc với một số tổ chức hội viên, nắm rõ tình hình nhu cầu, vướng mắc để có các giải pháp cụ thể hỗ trợ cho các tổ chức hội viên.

Thứ sáu, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo 6 tháng cuối năm. Ngoài ra, trao đổi, thống nhất với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức hội viên về Đề án Khung chương trình đào tạo “Cán bộ quản lý cấp trung của các ngân hàng thương mại” trình Thống đốc NHNN phê duyệt.

Thứ bảy, đẩy mạnh kết nối, khai thác thông tin để duy trì và phát triển các quan hệ quốc tế. Tích cực tham gia các hoạt động hợp tác với Hiệp hội Ngân hàng ASEAN và Hiệp hội Ngân hàng các nước trong khu vực, đặc biệt là sự kiện Hội nghị Thường niên Hiệp hội Ngân hàng ASEAN lần thứ 50.

Thứ tám, sau khi Điều lệ sửa đổi, bổ sung được thông qua tại Đại hội, tiến hành hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình chính thức Bộ Nội vụ phê duyệt và báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo quy định. Trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn thiện việc sửa đổi các quy chế, quy định của Hiệp hội và Cơ quan Thường trực.

Thứ chín, tổ chức kỳ họp lần thứ 4 của Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ VII và tổ chức tổng kết công tác năm 2022, xây dựng kế hoạch công tác năm 2023.

Tổng Thư ký cũng lưu ý trong công tác quản trị nội bộ, văn phòng, hậu cần... cần thay đổi phương pháp làm việc hiệu quả hơn, đáp ứng công trong tình hình mới, đáp ứng kịp thời, thông suốt mọi hoạt động.

BBT

Xem thêm: Công đoàn Hiệp hội Ngân hàng trao giải cuộc thi Phòng làm việc Xanh-Sạch-Đẹp 2022

Xem 873 lần

footer