Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng tiếp, làm việc với Đoàn Dự án “Nâng cao năng lực cho khu vực Hợp tác xã tại Việt Nam”

Thứ ba, 24 Tháng 5 2022 02:32

Ngày 23/5/2022, tại trụ sở Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng đã có buổi tiếp, làm việc với Đoàn DVGR do bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Giám đốc Dự án DGRV tại Việt Namtrưởng đoàn, cùng các thành viên nhằm trao đổi thông tin về Dự án “Nâng cao năng lực cho khu vực Hợp tác xã tại Việt Nam”, chia sẻ cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Dự án “Nâng cao năng lực cho khu vực Hợp tác xã tại Việt Nam” do DVGR thực hiện dưới sự tài trợ của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức. DVGR đã thực hiện khảo sát đánh giá về khả năng tiếp cận vốn cho các hợp tác xã tại Việt Nam và mong muốn được chia sẻ về những thông tin hoạt động và mục tiêu của Dự án, qua đó tìm hiểu kỹ hơn về khả năng tiếp cận vốn cho các hợp tác xã và cơ hội hợp tác với Hiệp hội Ngân hàng.

Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng hoan nghênh sự quan tâm của Đoàn cũng như Dự án đã dành cho khu vực hợp tác xã nói chung và lĩnh vực hợp tác xã tín dụng ở Việt Nam nói riêng nhằm hướng tới sự phát triển toàn diện, bền vững trong tương lai. Khu vực hợp tác xã thuộc thành phần kinh tế tập thể, trong nhiều năm qua đã có những đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế và luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trong đó có Ngân hàng Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt. Gần đây, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW. Ngoài ra, năm 2021, Ngân hàng Nhà nước đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện một số nội dung triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể. Theo đó, nghiên cứu, ban hành nhiều chính sách, giải pháp nhằm tập trung vốn, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận vốn của khách hàng, trong đó có hợp tác xã. Thực hiện nhiệm vụ của mình, các ngân hàng thương mại với vai trò cung ứng vốn cho thị trường, đã hỗ trợ khu vực hợp tác xã theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID – 19. Đến ngày 31/12/2021 đã thực hiện hỗ trợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 76 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; giữ nguyên nhóm nợ cho 148 hộ với dư nợ 252 tỷ đồng, tổng giá trị nợ được cơ cấu, giữ nguyên nhóm nợ là 470 tỷ đồng; Miễn, giảm, hạ lãi suất cho 15 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, 27 hộ với dư nợ 111 tỷ đồng; cho vay mới với lãi suất ưu đãi với doanh số lũy kế từ ngày 23/1/2020 đạt 3.212 cho 107 hộ thành viên hợp tác xã.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng cũng lưu ý đến những những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại trong khu vực hợp tác xã hiện nay. Đó là, nhiều hợp tác xã còn hạn chế trong quản trị, điều hành, năng lực tổ chức quản lý hoạt động, quản lý vốn; thiếu công khai, minh bạch, thực hiện chưa đúng quy định về quản lý tài chính, kế toán, không tuân thủ Luật Hợp tác xã năm 2012. Những hạn chế đó, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tiếp cận nguồn vốn tìn dụng ngân hàng, bởi các hợp tác xã không xây dựng được phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh khả thi, chưa chứng minh được năng lực tài chính, quản lý tài chính, phương án trả nợ vay, không có tài sản thế chấp; đặc biệt năng lực quản trị, kiểm soát, kiểm toán nội bộ, tính liên kết giữa các thành viên trong các hợp tác xã còn rất thấp. Bên cạnh đó, năm 2021, các HTX phải đối mặt với những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; trong khi tâm lý chung còn trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước chưa chuyển đổi mô hình hoạt động nên đã ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay ngân hàng. Theo Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao năng lực tiếp cận vốn cho hợp tác xã, trong đó có hệ thống quỹ tín dụng, việc trước tiên cần phải làm đó là đẩy nhanh tiến độ tái cấu trúc hợp tác xã, quỹ tín dụng song song với việc nâng cao năng lực quản trị, điều hành, kiểm soát của cán bộ lãnh đạo các hợp tác xã, quỹ tín dụng; Cần hướng các hợp tác xã mở rộng theo lĩnh vực chuyên ngành, sản xuất, kinh doanh hàng hóa cần tuân thủ quy hoạch chung và có sự hỗ trợ của Nhà nước, Bộ ngành để bao tiêu sản phẩm, trợ giá khi gặp sự có do thiên tai, dịch bệnh.

Với kinh nghiệm thực hiện dự án tại nhiều quốc gia, đại diện DGRV bày tỏ mong muốn chia sẻ những bài học từ quốc tế với hy vọng những kinh nghiệm này sẽ là đầu vào tốt cho các cơ quan quản lý xây dựng cơ chế chính sách để đi vào thực thi có hiệu quả, mang lại lợi ích tốt nhất.

Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng hi vọng sau buổi làm việc này hai bên có thêm những hiểu biết cụ thể và sẽ có nhiều hợp tác sâu rộng hơn cùng nhau trong tương lai.

Xem 331 lần

footer