Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng họp kỳ thứ 3

Chủ nhật, 03 Tháng 4 2022 05:26

Ngày 01/4/2022, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VII đã tổ chức họp kỳ thứ 3 với sự tham dự đầy đủ các thành viên Hội đồng Hiệp hội, Ban Kiểm tra. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh dự và chỉ đạo.

Kỳ họp thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Hiệp hội Ngân hàng năm 2021, định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo kết quả tài chính năm 2021 và kế hoạch thu, chi năm 2022 của Cơ quan Thường trực; Báo cáo kết quả thẩm định số liệu quyết toán tài chính năm 2021 và dự toán tài chính năm 2022 của Cơ quan Thường trực; Báo cáo tình hình hội viên và Báo cáo về ý kiến đánh giá của các tổ chức hội viên về kết quả hoạt động năm 2021 của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Tại kỳ họp này, Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng cũng cho ý kiến về dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; về chủ trương thành lập Câu lạc bộ Tài chính tiêu dùng và kế hoạch tổ chức Hội nghị thường niên Hiệp hội Ngân hàng lần thứ 2 nhiệm kỳ VII.

Hoi dong Hiep hoi Ngan hang hop 1

Chủ trì hội nghị, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội, Chủ tịch HĐTV Agribank nhấn mạnh, năm 2021 là một năm đầy khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19, tuy nhiên, với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn với nhiều biện pháp, giải pháp linh hoạt của cả hệ thống chính trị, đất nước ta đã từng bước thiết lập được trạng thái bình thường mới cho đời sống xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước và phải đối mặt với nhiều biến động bất thường từ thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế, bám sát chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Hiệp hội Ngân hàng đã chủ động xây dựng và triển khai quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với phương châm “lấy hội viên làm trung tâm của mọi hoạt động” đảm bảo đúng mục đích, tôn chỉ, chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội, phù hợp với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VII. Với sự quyết tâm, nỗ lực, hoạt động của Hiệp hội năm 2021 đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động, được lãnh đạo NHNN, các cơ quan quản lý và các tổ chức hội viên ghi nhận đánh giá cao.

“Hiệp hội đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa các tổ chức hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, chất lượng công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức hội viên tiếp tục được nâng cao. Hiệp hội đã tích cực tham gia xây dựng, thực hiện công tác phản biện trong công tác xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật, hỗ trợ về nghiệp vụ và pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên, hỗ trợ thiết thực cho các hội viên trong việc thực hiện tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu, thực hiện đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, các vấn đề liên quan đến khởi kiện và thi hành án. Trong điều kiện đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hiệp hội vẫn duy trì tốt các hoạt động hợp tác quốc tế, tích cực kết nối, chăm sóc hội viên, kiện toàn, đổi mới một bước hoạt động truyền thông của Hiệp hội, tăng cường hỗ trợ các hội viên phát triển nguồn nhân lực, công tác quản trị nội bộ được quan tâm, đổi mới”, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội nhấn mạnh.

Hoi dong Hiep hoi Ngan hang 2

Ông Nguyễn Quốc Hùng – Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng đã trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2021, Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Báo cáo nêu rõ: “Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ VII, là năm đột phá và tạo đà cho những năm tiếp theo của cả nhiệm kỳ. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, nhiệm vụ của Ngành và Nghị quyết của Hiệp hội Ngân hàng; quán triệt mục tiêu và định hướng hoạt động, đổi mới toàn diện các mặt công tác, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, với ý chí quyết tâm cao, Hiệp hội Ngân hàng vừa tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác; đồng thời nỗ lực xử lý kịp thời những công việc phát sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, góp phần tích cực vào thành công của toàn Ngành”.

Báo cáo làm rõ những kết quả đạt được, thể hiện toàn diện trên các mặt hoạt động của Hiệp hội. Đó là: (i) Tích cực và có trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng. (ii) Tăng cường và phát huy vai trò cầu nối giữa các tổ chức hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức hội viên. (iii) Nâng cao chất lương công tác truyền thông. (iv) Đẩy mạnh công tác hội viên. (v) Đổi mới công tác đào tạo, tập huấn. (vi) Tăng cường công tác hợp tác quốc tế. (vii) Công tác triển khai thực hiện Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng. (ix) Công tác nội bộ.

Năm 2021, Hiệp hội Ngân hàng đã tham gia tổng kết thực tiễn và đóng góp ý kiến đối với trên 60 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gồm 8 Luật, 11 Nghị định, 32 Thông tư và nhiều văn bản quan trong khác của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, các Bộ, ngành và cơ quan, tổ chức liên quan, góp phần đưa các quy định của cơ quan quản lý nhà nước sát hơn với tình hình thực tế, tạo thuận lợi cho các tổ chức hội viên trong quá trình thực hiên. Hiệp hội Ngân hàng làm đầu mối tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành tổ chức hơn 40 cuộc họp, hội thảo , tọa đàm nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng và phổ biến chính sách, pháp luật và các sản phẩm dịch vụ mới, kinh nghiệm quốc tế cho các tổ chức hội viên; Tích cực tham dự các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đại diện tiếng nói chung cho các tổ chức hội viên kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền các giải pháp cần thiết nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức tín dụng. 16 ngân hàng thương mại (chiếm 75% tổng dư nợ nền kinh tế) đã đống thuận thực hiện giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền lãi giảm khoảng 20.613 tỷ đồng. Tiếp tục có văn bản kiến nghị Bộ Thông tin và truyền thông, các nhà mạng xem xét điều chỉnh giảm giá cước tin nhắn đối với các dịch vụ tài chính ngân hàng, đề nghị các tổ chức thẻ quốc tế Visa, MasterCard xem xét giải quyết các kiến nghị của Hiệp hội Ngân hàng về chính sách thu phí áp dụng tại Việt Nam. Báo cáo ủY BAN Kinh tế Quốc hội kết quả hoạt động và những khó khăn, vướng mắc, rủi ro của các tỏ chức tín dụng, đề xuất những giải pháp, cơ chế năm 2022 hỗ trợ tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bới dịch Covid-19.. Hiệp hội cũng đã kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử ký những vướng mắc trong hoạt động của tổ chức hội viên về thực hiện thu thuế VAT theo đúng bản chất L/C và thông lệ quốc tế, không truy thu, hồi tố thuế giá trị gia tăng đối với L/C từ năm 2011; Báo cáo đánh giá, tổng kết thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 gửi Ngân hàng Nhà nước phản ánh những khó khăn, vướng mắc làm hạn chế công tác xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của các tổ chức tín dụng và đề uất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đã báo cáo, đề xuất, kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước xem xét, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, Thông tư số 41/2018/TT-NHNN, Thông tư số 48/2019/TT-BTC và với các cơ quan liên quan để phối hợp quản lý tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng. Hiệp hội đã tích cực hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi tổ chức hội viên, đề nghị các cơ quan tư pháp xem xét, xử lý đúng quy định pháp luật một số vụ án liên quan đến ngân hàng; rà soát những vướng mắc liên quan đến xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có công văn gửi Tòa án, cơ quan Thi hành án xem xét, tháo gỡ. Các Ủy bản chuyên môn và tổ chức trực thuộc đã tích cực phối hợp, đề xuất, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, hỗ trợ giải quyết một số vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên sâu, bảo vệ quyền, lợi ích của các tổ chức hội viên.

Trong hoàn cảnh dịch Covid-19 kéo dài, trên diện rộng, nhưng công tác truyền thông vẫn thường xuyên đưa tin kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hoạt độngcủa Hiệp hội, các tổ chức hội viên; tích cực tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ tiện ích; chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp và các tổ chức hội viên, được dư luận xã hội ngày càng quan tâm. Cùng với việc thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình các tổ chức hội viên, cùng bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đã kết nạp thêm 02 hội viên mới; Đã tổ chức được 14 chương trình đạo tạo theo hình thức trực tuyến cho hớn 5.900 lượt cán bộ ngân hàng tham dự; Tích cực kết nối và duy trì hoạt động hợp tác quốc tế với Hiệp hội Ngân hàng ASEAN, làm đầu mối kết nối và hỗ trợ các tổ chức hội viên tham dự nhiều hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh khẳng định trong điều kiện hết sức khó khăn của năm 2021 nhưng hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng nói chung và Cơ quan Thường trực nói riêng vẫn khá sôi động và có nhiều điểm sáng. Đây là một điều rất tích cực của Hiệp hội trong năm 2021 và Phó Thống đốc mong muốn Hiệp hội tiếp tục phát huy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Hoi dong Hiep hoi Ngan hang hop 2

Phó Thống đốc ghi nhận kết quả tích cực trong hoạt động Hiệp hội năm 2021 ở một số mặt nổi bật như sau:

Thứ nhất, Hiệp hội đã chủ động tích cực triển khai Nghị quyết 63 ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy nền kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Đặc biệt, Phó Thống đốc đánh giá cao các cuộc họp với 16 ngân hàng hội viên (chiếm 80% thị phần tín dụng) do Hiệp hội tổ chức, vận động các tổ chức đồng thuận giảm lãi suất, Hiệp hội đã rất quyết liệt khiến cho các ngân hàng nghiêm túc, tích cực giảm lãi suất để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn. Điều này được Chính phủ và NHNN đánh giá rất cao.

Thứ hai, Hiệp hội đã tích cực tham gia các hoạt động phản biện chính sách, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động ngân hàng. Vị thế của Hiệp hội ngày càng được xác định qua việc nhiều bộ, ngành, phòng thương mại công nghiệp Việt Nam... cũng xin ý kiến của Hiệp hội. Đặc biệt, ý kiến của Hiệp hội thường sát thực tiễn, bởi vậy phần lớn ý kiến của Hiệp hội được các Vụ, Cục của NHNN rất chú ý và quan tâm trong quá trình hoàn thiện xây dựng cơ chế chính sách.

Thứ ba, Hiệp hội thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức hội viên. Hiệp hội đã thông tin kịp thời, đầy đủ cho các hội viên về các chủ trương chính sách, nghị quyết của Quốc hội, của Đảng và ngành Ngân hàng đến các hội viên. Ngoài ra, Hiệp hội cũng chủ động trong việc nắm bắt thông tin và ý kiến, đề xuất của các hội viên để báo cáo cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có NHNN.

Thứ tư, Hiệp hội đã mạnh dạn đổi mới trong công tác truyền thông. Đại diện của Hiệp hội thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông, phối hợp tốt với các đơn vị báo chí truyền thông trong và ngoài ngành để kịp thời định hướng dư luận.

Bên cạnh việc đánh giá cao những nỗ lực của Hiệp hội Ngân hàng trong năm vừa qua, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cũng lưu ý Hiệp hội một số nội dung trong công tác năm 2022 và những năm tới về các nhiệm vụ như quan tâm hơn về công tác đào tạo, thêm nhiều giải pháp mở rộng và phát triển hội viên, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, chủ động, tích cực và tham gia có hiệu quả với các Hiệp hội quốc tế nhằm tạo vị thế hình ảnh hơn nữa. Đồng thời triển khai bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử ngân hàng nhằm áp dụng rộng rãi toàn ngành.

Về định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022, Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng nêu 14 nhiệm vụ trọng tâm đó là: (i) Tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ cầu nối giữa các tổ chức hội với cơ quan quản lý nhà nước; (ii) Tích cực, chủ động tham gai, đóng góp ý kiến xây dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật liên quan đến hoạt động của các tổ chức hội viên; (iii) Phối hợp với các Bộ, ban ngành, Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội, thảo, tọa đàm góp phần hoàn thiện khuôn khổ khổ pháp lý và phổ biến chính sách, pháp luật, kinh nghiệm quốc tế cho các tổ chức hội viên; (iv) Đẩy mạnh hoạt động của 2 Ủy ban chuyên môn môn và các tổ chức trực thuộc; (v) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các kênh truyền thông của Hiệp hội; (vi) Phối hợp với các đối tác tổ chức có chất lượng, hiệu quả các khóa đào tạo, tập huấn, đáp ứng yêu cầu của các tổ chức hội viên; (vii) Tăng cường công tác chăm sóc hội viên, nắm bắt tình hình hoạt động, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các tổ chức hội viên; (viii) Tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ thành viên của Hiệp hội Ngân hàng ASEAN; (ix) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng; (x) Tiếp tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội Ngân hàng; (xi) Chuẩn bị và tổ chức Hội nghị thường niên Hiệp hội Ngân hàng lần thứ 2 nhiệm kỳ VII; (xii) Thành lập Câu lạc bộ Tài chính tiêu dùng và triển khai thí điểm thành lập Câu lạc bộ các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La; (xiii) Nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập Công ty dịch vụ Tư vấn pháp luật về lĩnh vực ngân hàng và Công ty Xác thực định danh điện tử; (xiv) Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan thường trực, hoàn thành tố nhiệm vụ của cơ quan năm 2022.

Xem 911 lần

footer