Thực hiện kiểm toán nội bộ trên cơ sở rủi ro

Thứ hai, 18 Tháng 9 2023 02:58

Trong hai ngày 14 và 15/9, tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ Kiểm toán nội bộ đã tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề nhằm đào tạo cán bộ trong đơn vị về kết quả nghiên cứu “Phương pháp phân tích, đánh giá rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phục vụ cho hoạt động kiểm toán nội bộ” nhằm thực hiện chuyển đổi phương thức kiểm toán nội bộ trên cơ sở rủi ro của Ngân hàng Nhà nước giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

thuc hien kiem toan noi bo tren co so rui ro

Các đại biểu nghe giới thiệu các nội dung về kiểm toán trên cơ sở rủi ro

Tại tọa đàm, các diễn giả là các thành viên trong “Tổ nghiên cứu chuyển đổi phương thức kiểm toán nội bộ trên cơ sở rủi ro” đã giới thiệu và trình bày kết quả nghiên cứu 5 nhóm chủ đề về kiểm toán trên cơ sở rủi ro trong thời gian qua từ tư vấn, khuyến nghị của chuyên gia IMF, như: (i) Kết cấu, phương pháp luận về nhận diện, phân tích, đánh giá rủi ro; (ii) Cách thức xây dựng phạm vi kiểm toán tổng thể hay còn gọi là vũ trụ kiểm toán (Audit Universe); (iii) Phương thức phân tích, đánh giá rủi ro theo phương pháp từ trên xuống (Top down) và từ dưới lên (Bottom up); (iv) Lập kế hoạch kiểm toán 3 năm và hàng năm và (v) Đề cương kế hoạch chuyển đối kiểm toán trên cơ sở rủi ro.

Trên cơ sở nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật, các quy trình nghiệp vụ và các hướng dẫn liên quan, bước đầu, Tổ nghiên cứu đã xác định được 64 quy trình thuộc phạm vi kiểm toán tổng thể - vũ trụ kiểm toán (Audit Universe) cần phải phân tích, nhận diện và đánh giá.

Trong khuôn khổ tọa đàm, đại diện Tổ nghiên cứu chọn giới thiệu mẫu về 02 quy trình để công chức hình dung trình tự, cách thức, phương pháp thực hiện phục vụ cho kiểm toán trên cơ sở rủi ro một nghiệp vụ, như: (i) Phương pháp phân tích, đánh giá rủi ro theo phương pháp từ dưới lên đối với Quy trình in, đúc tiền; và (ii) Phương pháp phân tích, đánh giá rủi ro theo phương pháp từ dưới lên đối với Quy trình ban hành thông tư của Ngân hàng Nhà nước.

Buổi sinh hoạt chuyên đề được nghe Tiến sỹ Nguyễn Hồng Yến, Trưởng bộ môn Kế toán - Ngân hàng thuộc Học viện Ngân hàng trình bày về các phương pháp tiếp cận trên cơ sở lý luận và phương pháp khoa học để nâng cao kiến thức cho công chức nắm bắt và cập nhật các khung chuẩn mực kiểm toán nội bộ quốc tế.

Các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm về cách thức nhận diện, phương pháp đánh giá, những biện pháp ứng phó và cách thức kiểm soát rủi ro đối với các chủ đề, quy trình nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước để tham khảo, áp dụng.

Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ đánh giá cao về kết quả làm việc của Tổ nghiên cứu, thông qua các buổi trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ này, thống nhất cách thức triển khai thực hiện. Trên cơ sở tiếp thu những chia sẻ kinh nghiệm, ý kiến đóng góp của các chuyên gia, Vụ Kiểm toán nội bộ sẽ hoàn thiện, xây dựng và trình Thống đốc làm căn cứ để triển khai thực hiện kiểm toán nội bộ trên cơ sở rủi ro trong thời gian sớm nhất.

Theo thoibaonganhang.vn

Xem 99 lần

footer