VietinBank khu Công nghiệp Quế Võ mời cung cấp dịch vụ bảo vệ

Thứ hai, 20 Tháng 3 2023 02:21

Ngân hàng Công Thương Việt Nam khu Công nghiệp Quế Võ (VietinBank khu Công nghiệp Quế Võ) thông báo mời và lựa chọn các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm tham gia chào giá gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại chi nhánh và các phòng giao dịch trực thuộc”.

> VietinBank Trà Vinh mời cung cấp dịch vụ bảo vệ

VietinBank Hùng Vương mời cung cấp dịch vụ bảo vệ

VietinBank Sông Công mời cung cấp dịch vụ bảo vệ

Cụ thể, VietinBank khu Công nghiệp Quế Võ, có địa chỉ tại lô E1 - khu Công nghiệp Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (Điện thoại: 02223.634891; Mã số thuế: 0100111948-139). VietinBank khu Công nghiệp Quế Võ thông báo cần thuê dịch vụ bảo vệ tại chi nhánh và các phòng giao dịch trực thuộc. Giá gói thầu là 1.020.703.200 VND (bằng chữ: Một tỷ không trăm hai mươi triệu bảy trăm linh ba nghìn hai trăm đồng).

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ 8h00 ngày 18/3/2023 đến hết 15h00 ngày 24/3/2023 (trong giờ hành chính). Đồng thời, VietinBank khu Công nghiệp Quế Võ sẽ cung cấp miễn phí hồ sơ dự thầu (Liên hệ: Ông Vũ Đình Nam - Phòng Tổ chức Hành chính; Điện thoại: 02223 634 891- 0938 808 593). Thời điểm đóng thầu là 15h00 ngày 24/3/2023 và bắt đầu mở thầu từ 5h30 ngày 24/3/2023.

VietinBank khu Công nghiệp Quế Võ sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định. Thời gian thực hiện hợp đồng từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024.

(Nguồn: VietinBank)

Xem 155 lần

footer