VietinBank Hùng Vương mời cung cấp dịch vụ bảo vệ

Thứ sáu, 17 Tháng 3 2023 03:22

Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Hùng Vương (VietinBank Hùng Vương) thông báo mời và lựa chọn các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm tham gia chào giá gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo vệ”.

> VietinBank Sông Công mời cung cấp dịch vụ bảo vệ

Cụ thể, VietinBank Hùng Vương, có địa chỉ tại số 806 đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Điện thoại: 02103 863 527; Fax: 02103 863 551; Mã số thuế: 0100111948-095). VietinBank Hùng Vương thông báo cần thuê dịch vụ bảo vệ. Giá gói thầu là 960.300.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi triệu ba trăm nghìn đồng).

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ 9h00 ngày 17/3/2023 đến 9h00 ngày 24/3/2023 (trong giờ hành chính). Đồng thời, VietinBank Hùng Vương sẽ cung cấp miễn phí hồ sơ dự thầu tại chi nhánh. Thời điểm đóng thầu là 9h00 ngày 24/3/2023 và bắt đầu mở thầu từ 9h30 ngày 24/3/2023.

VietinBank Hùng Vương sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định. Thời gian thực hiện hợp đồng là 9 tháng (từ ngày 1/4/2023 đến ngày 31/12/2023).

(Nguồn: VietinBank)

Xem 61 lần

footer