GPBank Thăng Long bán đấu giá bất động sản, giá khởi điểm hơn 2,45 tỷ đồng

Thứ năm, 09 Tháng 3 2023 03:02

Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu, chi nhánh Thăng Long (GPBank Thăng Long) thông báo về việc bán đấu giá tài sản là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thành phố Hà Nội, nhằm thu hồi nợ vay.

Theo đó, tài sản đấu giá gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 329/1; tờ bản đồ số 03; diện tích 71 m2. Địa chỉ: thôn Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BI 087999, số vào sổ cấp GCN: CH01823 do UBND huyện Hoài Đức, TP Hà Nội cấp ngày 30/12/2011.

Giá khởi điểm: 2.452.561.613 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm năm mươi hai triệu, năm trăm sáu mươi mốt nghìn, sáu trăm mười ba đồng). Mức giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật (do người mua chịu)

Số tiền đặt trước là 490 triệu đồng. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 00 giờ 00 phút ngày 20/03/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/03/2023.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ

Thời gian: Từ 16 giờ 30 phút ngày 22/02/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/03/2023.

Thời gian bán đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 23/03/2023.

Xem 201 lần

footer