LOTTE Finance mời thầu cung cấp lắp đặt máy tính tại các điểm kinh doanh

Thứ hai, 06 Tháng 3 2023 07:40

Công ty tài chính LOTTE Finance thông báo về việc tiến hành lựa chọn đơn vị cung cấp lắp đặt máy tính tại các điểm kinh doanh cho Công ty.

Tên đơn vị mời chào giá: Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Finance Việt Nam (LOTTE Finance)

Tên dự án: Lựa chọn đơn vị cung cấp lắp đặt máy tính của LOTTE Finance

Nguồn vốn: Vốn hoạt động

Hình thức đầu tư dự án: Chào giá cạnh tranh

Thời gian nhà cung cấp nộp hồ sơ chào giá đến LOTTE Finance: Trước 17:30 giờ, ngày 10 tháng 3 năm 2023

Thông tin yêu cầu chào giá: Như Hồ sơ yêu cầu chào giá cạnh tranh kèm theo

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa tháp Tây,  tòa nhà Lotte Center, 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội

- TEL: 0963 714 620

- Liên hệ: Nguyễn Thị Nhiệm

"Hợp đồng mẫu", chi tiết vui lòng liên hệ với Ms. Nhiệm - IT Planning: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

"Hồ sơ chào giá cạnh tranh" download  tại đây

"Đầu bài chào giá cạnh tranh chi tiết" download tại đây

(Nguồn: LOTTE Finance)

Xem 686 lần

footer