VietinBank Khánh Hòa mời cung cấp, lắp đặt nội thất, biển bảng tầng 1, 2 trụ sở chi nhánh

Thứ hai, 06 Tháng 3 2023 02:31

Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa (VietinBank Khánh Hòa) mời và lựa chọn các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm tham gia chào giá gói thầu “Cung cấp, lắp đặt nội thất, biển bảng tầng 1, 2 trụ sở chi nhánh”.

Thông tin bên mời thầu:

- VietinBank Khánh Hòa.

- Địa chỉ: Số 4 Hoàng Hoa Thám, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3822981.

- Mã số thuế: 0100111948-026.

Thông tin Gói thầu:

- Tên Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt nội thất, biển bảng tầng 1, 2 trụ sở VietinBank Khánh Hòa.

- Loại Gói thầu: Mua sắm hàng hóa, dịch vụ.

- Nội dung Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt nội thất, biển bảng tầng 1, 2 trụ sở VietinBank Khánh Hòa theo nhận diện thương hiệu VietinBank.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

Nguồn vốn: Hạch toán chi phí của VietinBank Khánh Hòa.

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu và nhận hồ sơ đề xuất: Từ ngày 3/3/2023 đến 9h00 ngày 10/3/2023 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 4 Hoàng Hoa Thám, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Địa điểm nhận hồ sơ đề xuất: Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 4 Hoàng Hoa Thám, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 10/3/2023.

Thời điểm mở thầu: 9h15 ngày 10/3/2023.

Các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 4 Hoàng Hoa Thám, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Điện thoại: 0258.3822981).

(Nguồn: Vietinbank)

Xem 171 lần

footer