VPBank Sóc Sơn khai trương hoạt động từ 03/03/2023

Thứ năm, 02 Tháng 3 2023 09:10

Ngày 03/03/2023, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Sơn Tây (VPBank Sơn Tây) sẽ chính thức khai trương hoạt động Phòng Giao Dịch Sóc Sơn (VPBank Sóc Sơn) trực thuộc chi nhánh tại ô số 12 và ô số 11 (khu A), khu đô thị mới, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Sơn Tây - Phòng giao dịch Sóc Sơn

Tên viết tắt: VPBank Sóc Sơn

Địa chỉ trụ sở: Ô số 12 và ô số 11 (Khu A), Khu đô thị mới, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐK: số 00002 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp

Ngày dự kiến khai trương hoạt động: 03/03/2023

VPBank Sóc Sơn là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

(Nguồn: VPBank)

Xem 328 lần

footer