VietinBank Long An mời tham gia gói thầu cung cấp xe ô tô 7 chỗ

Thứ sáu, 17 Tháng 2 2023 02:20

Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Long An (VietinBank Long An) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, khả năng tham gia gói thầu “Mua sắm tài sản cố định thông thường năm 2023 - xe ô tô 7 chỗ (KIA CARNIVAL 3.5G Signature - Máy xăng)”.

Tên bên mời thầu: VietinBank Long An.

Tên Gói thầu: Mua sắm tài sản cố định thông thường năm 2023 - xe ô tô 7 chỗ (KIA CARNIVAL 3.5G Signature - Máy xăng) cho VietinBank Long An.

Tên dự án: Mua sắm tài sản cố định thông thường năm 2023 - xe ô tô 7 chỗ (KIA CARNIVAL 3.5G Signature - Máy xăng) cho VietinBank Long An.

Nguồn vốn: Hạch toán chi phí tại VietinBank Long An.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 13h30 ngày 15/2/2023 đến trước 15h00 ngày 28/2/2023.

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng Tổ chức Hành chính - VietinBank Long An.

Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: Không mất phí.

Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Tổ chức Hành chính - VietinBank Long An.

Thời điểm đóng thầu: 15h00 ngày 28/2/2023.

Bảo đảm dự thầu: 0 đồng.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 15h30 ngày 28/2/2023, tại Phòng Tổ chức Hành chính - VietinBank Long An. VietinBank Long An kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(Nguồn: VietinBank)

Xem 280 lần

footer