SHB Finance mời thầu “Cung cấp dịch vụ kiểm thử xâm nhập các ứng dụng Web và Mobile”

Thứ ba, 07 Tháng 2 2023 03:26

Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance) mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp dịch vụ “Cung cấp dịch vụ kiểm thử xâm nhập các ứng dụng Web và Mobile”.

Hồ sơ chào giá do nhà cung cấp chuẩn bị được đặt trong 01 túi hồ sơ được đóng kín và có dấu niêm phong bao gồm: Một bản gốc và 01 bản sao bao gồm các nội dung sau:

Đơn giá chào giá: theo mẫu Phụ lục 01

Tài liệu chứng minh đáp ứng kỹ thuật: theo Yêu cầu kỹ thuật tại Phụ lục 02;

Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai của nhà cung cấp: theo Phụ lục 03.

Yêu cầu phạm vi triển khai theo phụ lục 04

Địa chỉ tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá của bên mời chào giá cạnh tranh:

- Phòng Dịch Vụ Nội Bộ - Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.

- Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại/Phone: 024 7109 8888

 Chi tiết các phụ lục xem tại đây.

Xem 289 lần

footer