VietinBank tiếp tục mời thầu gói “Dịch vụ bảo trì cho phần tùy chỉnh của hệ thống OGL trong 2 năm”

Thứ sáu, 13 Tháng 1 2023 01:48

Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) mời các công ty có đủ điều kiện và khả năng tham dự gói thầu “Dịch vụ bảo trì cho phần tùy chỉnh của hệ thống OGL trong 2 năm”.

Thời gian nhận Hồ sơ yêu cầu (HSYC): Từ 9h00 ngày 27/12/2022 đến trước 14h00 ngày 18/1/2023, tại Tổ mua sắm hàng hóa dịch vụ thường xuyên về phần mềm hoặc có liên quan đến phần mềm, có giá trị đến 70 tỷ đồng, do Khối Công nghệ thông tin (CNTT) VietinBank làm đầu mối.

Địa chỉ: Tầng 1 - Khối CNTT VietinBank - 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, TP. Hà Nội hoặc nhà thầu có thể download HSYC tại đây.

Thời gian có hiệu lực của Hồ sơ đề xuất (HSĐX): là 120 ngày

Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 68.775.000 VND.

Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 150 ngày.

Thời gian mở HSĐX: 14h30 ngày 18/1/2023 tại Tổ mua sắm hàng hóa dịch vụ thường xuyên về phần mềm hoặc có liên quan đến phần mềm, có giá trị đến 70 tỷ đồng, do Khối CNTT VietinBank làm đầu mối.

Địa chỉ: Tầng 3 - Khối CNTT VietinBank - 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, TP. Hà Nội. ĐT: 024 3971 2349.

Xem 289 lần

footer