Kết thúc thanh lý và Thu hồi Giấy phép Quỹ tín dụng nhân dân Vạn Điểm

Thứ sáu, 06 Tháng 1 2023 06:38

Ngày 30/12/2022, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định số 204/QĐ-ĐNA.TTGS về việc kết thúc thanh lý và Thu hồi Giấy phép Quỹ tín dụng nhân dân Vạn Điểm.

Theo quyết định, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký sẽ kết thúc thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân Vạn Điểm. Đồng thời, thu hồi Giấy phép số 44/GP-NHNN ngày 05/4/2017 do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai cấp cho Quỹ tín dụng nhân dân Vạn Điểm. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Giấy phép hết hiệu lực Quỹ tín dụng nhân dân Vạn Điểm có trách nhiệm nộp lại Giấy phép cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, Quỹ tín dụng nhân dân Vạn Điểm có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc giải thể, thu hồi Giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

Xem 175 lần

footer