VietinBank công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn

Thứ ba, 03 Tháng 1 2023 08:42

Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn do chính ngân hàng phát hành.

Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 1900 558 868/(84) 24 3941 8868; Fax: (84) 24 3942 1032.

- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại Cổ phần.

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

+ Hoạt động ngân hàng thương mại: Huy động vốn; hoạt động tín dụng; dịch vụ thanh toán và ngân quỹ;

+ Hoạt động ngân hàng đầu tư: Đầu tư tài chính; các dịch vụ về chứng khoán; quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, ủy thác đầu tư, nhận ủy thác đầu tư; tư vấn việc mua bán, sáp nhập, tái cơ cấu doanh nghiệp, mua bán nợ theo quy định của pháp luật; kinh doanh, cung ứng dịch vụ cho khách hàng trong nước và nước ngoài các sản phẩm phái sinh về tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ, giá cả hàng hóa và các sản phẩm tài chính trên nguyên tắc phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và các hoạt động ngân hàng đầu tư khác theo quy định của pháp luật;

+ Hoạt động bảo hiểm: Bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm phi nhân thọ; tái bảo hiểm và các dịch vụ bảo hiểm khác;

+ Hoạt động khác: Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ tài chính phái sinh được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận; thành lập công ty con để hoạt động, kinh doanh, quản lý, khai thác, bán tài sản trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm tiền vay và tài sản mà Nhà nước giao cho VietinBank xử lý, thu hồi nợ; cho thuê các tài sản thuộc quyền sở hữu, quản lý và sử dụng của VietinBank theo quy định của pháp luật.

Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

- Mã trái phiếu: CTG2027T2/RL06

- Mệnh giá: 1 tỷ đồng/trái phiếu - phát hành bằng Đồng Việt Nam

- Kỳ hạn: 7 năm

- Ngày phát hành: 28/12/2020

- Ngày đáo hạn: 28/12/2027

- Khối lượng phát hành (theo mệnh giá): 250 tỷ đồng

- Khối lượng đang lưu hành (theo mệnh giá): 250 tỷ đồng

- Khối lượng mua lại (theo mệnh giá): 250 tỷ đồng

- Ngày thực hiện: 28/12/2022

- Khối lượng còn lại sau khi mua lại: 0 đồng

Vietinbank cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên.

Xem 241 lần

footer