CHỦ NHẬT, 24/09/2023

GPBank Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản

Thứ sáu, 30 Tháng 12 2022 02:56

Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Gia Lai (GPBank Gia Lai) thông báo về việc đấu giá bất động sản tại Thôn Cây Xoài, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, nhằm thu hồi nợ vay.

Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát; Địa chỉ tại số 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 0269.3887339

Tên người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

Thông tin về tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 14.182,4m2 đất trồng cây hàng năm khác thuộc thửa đất số 43, tờ bản đồ số 48 tại Thôn Cây Xoài, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 403111 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 10/01/2018, Số vào sổ cấp GCN: CS04145; Chủ sở hữu là Ông Nguyễn Văn Quân và Bà Lương Thị Thu Thảo.

Giá khởi điểm: 224.330.112 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi bốn triệu ba trăm ba mươi nghìn một trăm mười hai đồng).

Tiền đặt trước:

- Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm, tương đương 44.800.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu tám trăm nghìn đồng).

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, số tài khoản 111002636487 tại Vietinbank – Chi nhánh Gia Lai.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/01/2023 đến 17h00 ngày 11/01/2023.

Bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng)

- Thời gian bán, kết thúc nhận hồ sơ: Từ ngày 09/12/2022 đến 15h, ngày 09/01/2023 (Giờ hành chính).

- Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, Số 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thời gian, hình thức, phương thức bán đấu giá:

- Thời gian bán đấu giá: Dự kiến vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 12/01/2023.

- Địa điểm bán đấu giá: Trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, Số 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Hình thức bán đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

-  Phương thức bán đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Các điều kiện khác để tham gia đấu giá (nếu có): Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Xem 281 lần

footer