LOTTE Finance mời thầu cung cấp bản quyền MS O365

Thứ năm, 15 Tháng 12 2022 02:33

Công ty tài chính LOTTE Finance thông báo về việc tiến hành lựa chọn đơn vị cung cấp bản quyền MS O365 cho Công ty.

Tên đơn vị mời chào giá: Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Finance Việt Nam (LOTTE Finance)

Tên dự án: Lựa chọn nhà cung cấp bản quyền MS O365 của LOTTE Finance

Nguồn vốn: Vốn hoạt động

Hình thức đầu tư dự án: Chào giá cạnh tranh

Thời gian nhà cung cấp nộp hồ sơ chào giá đến LOTTE Finance: Trước 12:00 giờ, ngày 20 tháng 12 năm 2022.

Thông tin yêu cầu chào giá: Như Hồ sơ yêu cầu chào giá cạnh tranh kèm theo

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Lotte Center, 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội

- TEL: 024 3333 7007

- Liên hệ: Dương Thị Châu Anh, nhân viên phòng Hành chính

"Hợp đồng mẫu", chi tiết liên hệ với Ms. Nhiệm-IT Planning: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

"Hồ sơ mời thầu" download tại đây.

Xem 366 lần

footer