CHỦ NHẬT, 29/01/2023

MSB thông báo lần 4 về bán đấu giá tài sản của khách hàng Thái Văn Kề

Thứ ba, 06 Tháng 12 2022 02:38

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) thông báo lần 4 về việc bán đấu giá tài sản của khách hàng Thái Văn Kề, nhằm thu hồi nợ vay.

Tên khách hàng: Thái Văn Kề

Tên tài sản

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CV 317341, số vào sổ cấp GCN: CS 04310 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Hậu Giang cấp ngày 09/07/2020;

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CV 245110, số vào sổ cấp GCN: CS 04246 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Hậu Giang cấp ngày 09/06/2020, cập nhật chủ sở hữu ngày 08/07/2020

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CV 254109, số vào sổ cấp GCN: CS 04247 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Hậu Giang cấp ngày 09/06/2020, cập nhật chủ sở hữu ngày 08/07/2020

Tài sản 4: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CV 254111, số vào sổ cấp GCN: CS 04248 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Hậu Giang cấp ngày 09/06/2020, cập nhật chủ sở hữu ngày 08/07/2020

Tài sản 5: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CV 317342, số vào sổ cấp GCN: CS 04311 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Hậu Giang cấp ngày 09/07/2020

Giá khởi điểm, tiền đặt trước

- Giá khởi điểm: 1.764.333.000 đồng.

- Tiền đặt trước 10%: 176.433.000 đồng

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ  ngày 6/12/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 8/12/2022 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản: ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 06/12/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 19/12/2022  tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Thành Trí- Số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

- Bước giá: 30.000.000 đồng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp trong giờ hành chính, từ ngày 19/12/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 21/12/2022

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày 22/12/2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Thành Trí

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Thành Trí- Số 67 Hiền Vương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Xem 144 lần

footer