PVcomBank Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo thanh lý lô tài sản công nghệ thông tin cũ

Thứ ba, 06 Tháng 12 2022 01:46

Thực hiện kế hoạch thanh lý tài sản, Hội đồng Thanh lý thuộc Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu (PVcomBank Bà Rịa - Vũng Tàu) thông báo cần bán thanh lý lô tài sản công nghệ thông tin cũ đã qua sử dụng.

Danh mục tài sản: là các tài sản thiết bị tin học, thiết bị văn phòng đã qua sử dụng, hỏng hóc, không đáp ứng yêu cầu công việc của Ngân hàng;

- Giá khởi điểm: 43.000.000 đồng;

- Đối tượng tham gia đấu giá: các tổ chức/cá nhân có nhu cầu;

- Thời gian xem tài sản: Từ 08/12/2022 đến hết ngày 09/12/2022 tại địa chỉ số 01 Lý Tự Trọng, phường 1, Tp Vũng Tàu (trong giờ hành chính);

- Thời gian nhận quy định đấu giá: trước 15h00 ngày 09/12/2022;

- Thời gian chuyển tiền ký quỹ (đặt cọc): trước 16h00 ngày 09/12/2022;

- Số tiền kí quỹ: 4.300.000 đồng;

- Thời gian bỏ giá và công bố kết quả đấu giá: Từ 09h00 - 10h00 ngày 12/12/2022;

Liên hệ: Cán bộ Võ Thị Thu Nguyệt - Chuyên viên HCTH, PVcomBank Bà Rịa - Vũng Tàu; 0917340517; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Xem 273 lần

footer