LienVietPostBank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng

Thứ tư, 30 Tháng 11 2022 03:16

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng.

Tài sản thu giữ: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 103+104, Tờ bản đồ số 04 bản đồ địa chính phường năm 1994, địa chỉ Số 08 Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất số BM 526527, số vào sổ cấp GCN: CH00034/CD do UBND Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng cấp ngày 05/04/2013.

Thời gian thu giữ: 10h00 ngày 15/12/2022.

Địa điểm tiến hành thu giữ tài sản tại: Thửa đất số 103+104, Tờ bản đồ số 04 bản đồ địa chính phường năm 1994, địa chỉ Số 08 Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Lý do thu giữ: Do Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng vay vốn không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ vay đối với LienVietPostBank nên Ngân hàng thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ vay.

Xem 141 lần

footer