SaiGonBank mời thầu gói “Đầu tư nâng cấp hệ thống máy chủ Core banking của ngân hàng”

Thứ hai, 28 Tháng 11 2022 02:42

Ngân hàng Sài Gòn Công thương (SaiGonBank) cho biết, đang có kế hoạch tổ chức gói mua sắm “Đầu tư nâng cấp hệ thống máy chủ Core banking của ngân hàng”.

Bên mời chào giá: Ngân hàng Sài Gòn Công thương (SaiGonBank)

Tên gói mời chào giá: Đầu tư nâng cấp hệ thống máy chủ Core banking của SaiGonBank

Hình thức chọn nhà cung cấp: Đấu thầu rộng rãi.

Địa điểm phát hành và nhận thông tin chào giá:

- Liên hệ nhận yêu cầu mời chào giá (YCMCG): Ông Nguyễn Ngọc Minh

Mẫn - Điện thoại: 0375327691; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

- Gửi YCMCG: Bên mời chào giá gửi YCMCG qua email cho các nhà cung

cấp (NCC) quan tâm.

- Nộp báo giá: NCC phải nộp bản báo giá cho bên mời chào giá tại Ngân hàng.

SaiGonBank - 2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành

phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn kết thúc nộp báo giá: 16h00, ngày 01/12/2022.

Xem 544 lần

footer