MSB bán đấu giá tài sản của khách hàng Võ Thị Hợi

Thứ năm, 24 Tháng 11 2022 02:25

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) thông báo về việc bán đấu giá tài sản của khách hàng Võ Thị Hợi, nhằm thu hồi nợ vay.

Tên khách hàng: Võ Thị Hợi

Tên tài sản:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 28A, tờ bản đồ số 17, diện tích 120m2, tại địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số: BĐ497109, vào sổ cấp GCN: 02998 do UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cấp ngày 29/08/2011, cập nhật chuyển nhượng cho bà Võ Thị Hợi và ông Nguyễn Bảo Quốc ngày 21/06/2012.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 504, tờ bản đồ số 15, diện tích 180m2, tại địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số: A Đ628074, vào sổ cấp GCN: H00761 do UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cấp ngày 28/02/2006, cập nhật chuyển nhượng cho bà Võ Thị Hợi và ông Nguyễn Bảo Quốc ngày 18/05/2017

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Tại trụ sở Người có tài sản đấu giá đến hết ngày 28/11/2022.

- Liên hệ: Mai Văn Duyên - CVCC QHKH, điện thoại: 0917.980.316

- Địa điểm tài sản/Địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Xem 98 lần

footer