VietinBank Thanh Xuân thông báo mời thầu

Thứ ba, 22 Tháng 11 2022 01:27

Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân (VietinBank Thanh Xuân) thông báo kế hoạch mời và lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia gói thầu “Mua sắm Tổng đài điện thoại tại VietinBank Thanh Xuân”.

Thông tin bên mời thầu:

- Đơn vị mời thầu: VietinBank Thanh Xuân.

- Địa chỉ: Khu Nội chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 0248 588 888 máy lẻ 341.

- Mã số thuế: 0100111948-070.

Thông tin Gói thầu:

- Tên Gói thầu: “Mua sắm Tổng đài điện thoại tại VietinBank Thanh Xuân"

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa dịch vụ.

- Nội dung Gói thầu: Tổng đài điện thoại tại VietinBank Thanh Xuân.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Nguồn vốn: Chi phí hoạt động của VietinBank Thanh Xuân.

Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 8h00 ngày 18/11/2022 đến 9h00 ngày 29/11/2022 (trong giờ hành chính).

(Lưu ý: Khi đến nhận Hồ sơ yêu cầu, đại diện các nhà thầu tham gia mang theo giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân).

Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu và nhận Hồ sơ đề xuất:

- Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Thanh Xuân.

- Địa chỉ: Khu Nội chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 29/11/2022.

Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 29/11/2022.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Thanh Xuân; SĐT: 02438 588 888 (số máy lẻ 341).

VietinBank Thanh Xuân sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng theo đúng quy định.

Xem 155 lần

footer