MSB thông báo nâng cấp định kỳ hệ thống công nghệ

Thứ sáu, 04 Tháng 11 2022 02:28

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) cho biết, có kế hoạch nâng cấp hệ thống công nghệ theo định kỳ. Trong đó, đợt 1 diễn ra từ 21h00 đến 23h00 ngày 05/11/2022 (thứ Bảy) và đợt 2 diễn ra từ 21h00 đến 23h00 ngày 12/11/2022 (thứ Bảy).

Theo đó, trong khoảng thời gian trên, một số dịch vụ của MSB trên internet banking khách hàng cá nhân và các giao dịch, tra cứu trên Internet Banking hoặc Mobile Banking doanh nghiệp sẽ tạm thời bị gián đoạn. Vì vậy, MSB mong muốn khách hàng thông cảm đối với những gián đoạn dịch vụ có thể xảy ra trong thời gian này.

Trong trường hợp thời gian nâng cấp kéo dài hơn dự kiến hoặc có thay đổi khác, MSB sẽ cập nhật trên website chính thức của ngân hàng (www.msb.com.vn). Khách hàng cần hỗ trợ, hãy liên hệ hotline: 1900.6083 hoặc (024) 39 44 55 66.

Xem 221 lần

footer