VietinBank thanh toán lãi trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 1 năm 2019

Thứ sáu, 07 Tháng 10 2022 03:39

Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) thông báo thanh toán lãi trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 1 năm 2019 (mã CTG1929T2/02).

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

- Địa chỉ Trụ sở chính: Số 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

- Số điện thoại: 024.39421030.                 

- Số Fax: 024.39421032. 

Trái phiếu chào bán:

- Mã trái phiếu: CTG1929T2/02

- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 (Mười triệu đồng)/trái phiếu

- Số lượng trái phiếu phát hành: 50.000 trái phiếu (Năm mươi nghìn trái phiếu)

- Giá trị trái phiếu phát hành: 500.000.000.000 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng chẵn)

- Kỳ hạn trái phiếu: 10 năm

- Ngày phát hành: 29/10/2019

- Ngày đáo hạn: 29/10/2019

Thanh toán lãi trái phiếu:

- Mã trái phiếu: CTG1929T2/02

- Ngày chốt danh sách: 20/10/2022

- Mục đích thanh toán: Thanh toán lãi trái phiếu từ ngày 29/10/2021 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 29/10/2022.

- Lãi suất kỳ tính lãi (theo thông báo xác định lãi suất của Đại lý thanh toán): 6,725%/năm

- Tỷ lệ thanh toán: 1 trái phiếu được hưởng 672.500 đồng

- Ngày thanh toán lãi: 31/10/2022 (Thứ Hai)

Căn cứ theo các điều khoản và điều kiện trái phiếu, người sở hữu trái phiếu ngừng thực hiện các giao dịch liên quan đến trái phiếu từ ngày 20/10/2022 đến ngày 29/10/2022.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán trái phiếu: Phòng Dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank Securities) - Điện thoại: 024.39741.771 (Ext: 6999).

Xem 155 lần

footer