LienVietPostbank Hà Tĩnh chuyển địa điểm hoạt động

Thứ năm, 06 Tháng 10 2022 02:11

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostbank) cho biết, từ ngày 17/10/2022 (Thứ Hai), sẽ chính thức chuyển địa điểm chi nhánh Hà Tĩnh tới địa điểm mới tại số 104, Đường Trần Phú, Khối phố 6, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Địa điểm cũ: Số 8 Đường Trần Phú, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa chỉ mới: Số 104, Đường Trần Phú, Khối phố 6, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian chính thức chuyển địa điểm: Thứ Hai, ngày 17/10/2022.

Xem 170 lần

footer