GPBank Thăng Long bán đấu giá bất động sản

Thứ năm, 06 Tháng 10 2022 02:09

Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Thăng Long (GPBank Thăng Long) thông báo về đấu giá bất động sản tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, nhằm thu hồi nợ vay.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Quốc Gia

- Địa chỉ: Phòng 4009, Tòa B-VC2 Golden Heart, KĐT Kim Văn, Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

- Điện thoại: 024 6685 0279

Tên người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

- Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá: Toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 316; Tờ bản đồ số: 04; diện tích 200 m2; Địa chỉ: Cụm Hòa Bình, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 659759, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 00091.QSDĐ/826.QĐ-UB-H do UBND huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây cũ (nay là TP Hà Nội) cấp ngày 02/10/2001 cho hộ ông Nguyễn Văn Thực. Đăng ký sang tên ông Nguyễn Văn Thu và bà Nguyễn Thị Thảo ngày 29/06/2011 tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Giá khởi điểm: 1.172.946.320 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm bảy mươi hai triệu, chín trăm bốn mươi sáu nghìn, ba trăm hai mươi đồng./)

- Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế (kể cả thuế thu nhập cá nhân), phí và các lệ phí khác. Toàn bộ chi phí, công chứng, chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản do người trúng đấu giá chi trả.

Tiền đặt trước:

- Số tiền đặt trước: 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng./)

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 24;25;26/10/2022 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

Bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Bằng chữ : Năm trăm nghìn đồng chẵn./)

- Thời gian: Từ ngày 28/09/2022 đến 17h00’ ngày 24/10/2022 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

- Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Quốc Gia; Địa chỉ: Phòng 4009, Tòa B-VC2 Golden Heart, KĐT Kim Văn - Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Thời gian, hình thức, phương thức bán đấu giá:

- Thời gian bán đấu giá: 15h00’ ngày 27/10/2022.

- Địa điểm bán đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Quốc Gia; Địa chỉ: Phòng 4009, Tòa B-VC2 Golden Heart, KĐT Kim Văn, Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

- Hình thức bán đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Bước giá: 10.000.000 đồng.

- Phương thức bán đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Các điều kiện khác để tham gia đấu giá (nếu có): Không

Xem 172 lần

footer