DongA Bank mời chào cung cấp thùng tiền cho máy H68NL

Thứ năm, 06 Tháng 10 2022 02:06

Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) cho biết, đang có nhu cầu mua sắm thùng tiền cho máy H68NL của DongA Bank năm 2022, mời nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia.

Tên gói mua sắm: Thùng tiền cho máy H68NL của DongA Bank năm 2022

Quy cách nội dung mời chào giá: Nội dung yêu cầu chi tiết được mô tả trong hồ sơ yêu cầu.

Yêu cầu đối với nhà cung cấp

- Hồ sơ giới thiệu năng lực doanh nghiệp;

- Có kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án tương đương;

- Chào giá cụ thể.

 (Yêu cầu cụ thể nêu tại hồ sơ yêu cầu chào giá của DongA Bank).

Phát hành hồ sơ

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 8h30 ngày 07 tháng 10 năm 2022

- Các nhà cung cấp quan tâm sẽ lấy hồ sơ yêu cầu tại DongA Bank (trong giờ hành chánh).

- Nhân sự đến nhận hồ sơ mang theo giấy giới thiệu của doanh nghiệp, ghi cụ thể giới thiệu nhận hồ sơ yêu cầu cho gói dịch vụ tương ứng.

Hình thức nộp hồ sơ

- Nhà cung cấp quan tâm gửi hồ sơ đề xuất được niêm phong trong phong bì kín tới DongA Bank theo hướng dẫn được nêu trong hồ sơ yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ lại với đơn vị đạt yêu cầu.

- Thời hạn nộp hồ sơ: 16g00 ngày 21 tháng 10 năm 2022.

(Lưu ý: ngoài phong bì thư, nhà cung cấp ghi rõ nội dung CHÀO GIÁ_TÊN GÓI MUA SẮM. Hồ sơ sẽ không được hoàn lại)

Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ

- Ngân hàng TMCP Đông Á - Khối Công nghệ.

- Địa chỉ: Tầng 7 - số 418 Trần Phú, Phường 7, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

- Ms Lê Thị Yến Phương (ĐT:0967590499, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Xem 184 lần

footer