GPBank Thăng Long bán đấu giá bất động sản tại Hà Nội

Thứ năm, 06 Tháng 10 2022 02:02

Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Thăng Long (GPBank Thăng Long) thông báo về đấu giá bất động sản tại Bằng B, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, nhằm thu hồi nợ vay.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt.Địa chỉ: Số 1, lô B11C, khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (Điện thoại: 0906.839.558).

Tên người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Số 1, ngõ 4, đường Bùi Huy Bích, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thông tin về tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 82 tờ bản đồ số 30; địa chỉ: Bằng B, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số AĐ 457187 do UBND quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cấp ngày 30/12/2005, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đát số: 01941.2374/QĐ-UB, MS: 10125373393 đứng tên bà Nguyễn Thị Soạn.

Giá khởi điểm: 6.214.563.888 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, hai trăm mười bốn triệu, năm trăm sáu mươi ba nghìn, tám trăm tám mươi tám đồng./) Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế (kể cả thuế thu nhập cá nhân), phí và các lệ phí khác. Toàn bộ chi phí, công chứng, chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản do người trúng đấu giá chi trả.

Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng./)

Tiền đặt trước:

- Số tiền đặt trước: 1.240.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bốn mươi triệu đồng./)

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền vào tài khoản nhận tiền đặt trước của Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt theo hướng dẫn tại quy chế cuộc đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc: từ ngày 07/10/2022 đến trước 17h00 ngày 11/10/2022.

Bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn./)

- Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 30/09/2022 đến hết ngày 10/10/2022.

- Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt.

Thời gian, hình thức, phương thức bán đấu giá:

- Thời gian bán đấu giá: 10h00 ngày 12/10/2022

- Địa điểm bán đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt; Địa chỉ: Số 1, lô B11C, khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Hình thức bán đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá

- Phương thức bán đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Các điều kiện khác để tham gia đấu giá (nếu có): Không

Xem 174 lần

footer