MSB bán đấu giá tài sản của khách hàng Thái Hoàng Lam

Thứ năm, 29 Tháng 9 2022 03:36

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) thông báo về việc bán đấu giá tài sản của khách hàng Thái Hoàng Lam, nhằm thu hồi nợ vay.

Tên khách hàng: Thái Hoàng Lam

Tài sản đấu giá/địa chỉ: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BE 785400, số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất CH 0001222 do UBND TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cấp ngày 08/11/2011.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước

- Giá khởi điểm: 600.000.000 đồng.

- Tiền đặt trước 10%: 60.000.000 đồng

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 8 giờ 00 phút ngày 03/10/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 5/10/2022 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản: Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 28/9/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 17/10/2022  tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam- Số 56 Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

- Bước giá: 20.000.000 đồng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 17/10/2022, 18/10/2022 và 19/10/2022 trong giờ hành chính.

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 20/10/2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá .

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam - Số 56 Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Xem 166 lần

footer