MSB thông báo lần 4 về bán đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn Ngọc Quí

Thứ năm, 29 Tháng 9 2022 03:15

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) thông báo lần 4 về việc bán đấu giá tài sản của khách hàng Nguyễn Ngọc Quí, nhằm thu hồi nợ vay.

Tên khách hàng: Nguyễn Ngọc Quí - Hồ Thị Xuân Thảo

Tài sản đấu giá/địa chỉ:

Tài sản 01: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số 149, tờ bản đồ số 1, tọa lạc tại Thôn Dân Thuận, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 437694, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS04202, do Sở TNMT tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 21/5/2018, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 29/10/2020 cho ông Nguyễn Ngọc Quí.

Địa chỉ: Thửa đất số 149, tờ bản đồ số 1, tọa lạc tại Thôn Dân Thuận, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Tài sản 02: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số 73, tờ bản đồ số 12, tọa lạc tại Thôn Dân Thuận, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 944890, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH04484, do UBND Hàm Thuận Nam cấp ngày 28/12/2018, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 29/10/2020 cho ông Nguyễn Ngọc Quí.

Địa chỉ: Thửa đất số 73, tờ bản đồ số 12, tọa lạc tại Thôn Dân Thuận, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước

Tài sản 1:

- Giá khởi điểm: 1.110.388.500 đồng.

- Tiền đặt trước 10%: 111.038.850 đồng

Tài sản 2:

- Giá khởi điểm: 1.790.626.500 đồng.

- Tiền đặt trước 10%: 179.062.650 đồng

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 27/9/2022 đến hết ngày 17/10/2022  tại đại chỉ có tài sản như trên.

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm, cách thức bán hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 27/9/2022 đến hết ngày 17/10/2022 tại Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh  Quốc, Tầng 6, 307/4 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 01, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

- Bước giá: 50.000.000 đồng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 17/10/2022, 18/10/2022 và ngày 19/10/2022 trong giờ hành chính ;

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 20/10/2022 tại Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Toàn Quốc, Tầng 6, 307/4 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 01, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá .

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Tại Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Toàn Quốc, Tầng 6, 307/4 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 01, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Xem 154 lần

footer