MSB bán đấu giá tài sản của Công ty cổ phần Vận tải & Du lịch Anh Huy

Thứ ba, 27 Tháng 9 2022 03:07

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) thông báo về việc bán đấu giá tài sản của Công ty cổ phần Vận tải & Du lịch Anh Huy, nhằm thu hồi nợ vay.

Tên khách hàng: Công ty cổ phần Vận tải & Du lịch Anh Huy

Tài sản đấu giá/Giá khởi điểm/Tiền đặt trước:

Tài sản 01: Ford Transit phiên bản Limo Car X10 chỗ SX năm 2018; BKS: 29B-505.20; Số Khung T4MFJRR76215; Số Máy RATORQ4D244L

- Giá khởi điểm: 586,625,000

- Tiền đặt trước: 59,000,000

Tài sản 02: Ford Transit phiên bản Limo Car X10 chỗ SX năm 2018; BKS: 29B-506.52; Số Khung T4MFJRR78281; Số Máy RATORQ4D244L

- Giá khởi điểm: 586,625,000

- Tiền đặt trước: 59,000,000

Tài sản 03: Ford Transit phiên bản Limo Car X10 chỗ SX năm 2018; BKS: 29B-507.78; Số Khung T4MFJRR76202; Số Máy RATORQ4D244L

- Giá khởi điểm: 586,625,000

- Tiền đặt trước: 59,000,000

Tài sản 04: Ford Transit phiên bản Limo Car X10 chỗ SX năm 2018; BKS: 29B-510.39; Số Khung T4MFJRR76213; Số Máy RATORQ4D244L

- Giá khởi điểm: 586,625,000

- Tiền đặt trước: 59,000,000

Tài sản 05: Ford Transit phiên bản Limo Car X10 chỗ SX năm 2019; BKS: 29B-511.35; Số Khung: T4MFKYR85191; Số máy: RATORQ4D244L

- Giá khởi điểm: 609,187,500

- Tiền đặt trước: 61,000,000

Tài sản 06: Ford Transit phiên bản Limo Car X10 chỗ SX năm 2019; BKS: 29B-511.96; Số Khung: T4MFKYR85092; Số máy: RATORQ4D244L

- Giá khởi điểm: 609,187,500

- Tiền đặt trước: 61,000,000

Tài sản 07: Ford Transit phiên bản Limo Car X10 chỗ SX năm 2019; BKS: 29B-512.60; Số Khung: T4MFKYR85094; Số máy: RATORQ4D244L

- Giá khởi điểm: 609,187,500

- Tiền đặt trước: 61,000,000

Tài sản 08: Ford Transit phiên bản Limo Car X10 chỗ SX năm 2019; 29B-512.92; Số Khung: T4MFKYR85192; Số máy: RATORQ4D244L

- Giá khởi điểm: 609,187,500

- Tiền đặt trước: 61,000,000

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

- Thời hạn, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 23/09/2022 đến ngày 030/10/2022 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân -  Địa chỉ: số 20, Ngõ 137 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ 26/09/2022 đến 27/09/2022 (giờ hành chính) tại nơi có tài sản: Bãi xe Lô 5 Chợ 365 khu công viên cây xanh, quận Hà Đông, Tp Hà Nội.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ 8h00 đến 17h00 ngày 03/10/2022 - 04/10/2022

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 9h00 ngày 06/10/2022 tại Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân -  Địa chỉ: số 20, Ngõ 137 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: trả giá lên

- Bước giá: 20.000.000 đồng/tài sản

Địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân -  Địa chỉ: số 20, Ngõ 137 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (Số điện thoại liên hệ: 0987 227 388; Hotline: 024 730 22269).

Xem 355 lần

footer