VIB được cấp đổi giấy phép hoạt động

Thứ hai, 26 Tháng 9 2022 02:17

Ngày 21/9/2022, Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) cho biết, đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp đổi cho Giấy phép thành lập và hoạt động số 23/GP-NHNN ngày 19/9/2022, để thay thế cho Giấy phép thành lập và hoạt động số 95/GP-NHNN cấp ngày 28/09/2018.

Theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 23/GP-NHNN như sau:

Tên ngân hàng: Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng ngân hàng thương mại Quốc tế Việt Nam; Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Viet Nam International Comercial Joint Stock Bank; Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Ngân hàng Quốc tế; Tên viết tắt bằng tiếng Anh: Vietnam International Bank (VIB); Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 (tầng trệt) và tầng 2 tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam là 21.076.729.450.000 đồng (Hai mươi mốt nghìn không trăm bảy mươi sáu tỷ bảy trăm hai mươi chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

VIB được thực hiện các hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật và của NHNN, gồm các hoạt động sau: (i) Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác; (ii) Cấp tín dụng dưới các hình thức sau: Cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán trong nước; (iii) Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng; (iv) Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước: Cung ứng phương tiện thanh toán; Thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ; (v) Mở tài khoản: Mở tài khoản tại NHNN, mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác; (vi) Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia; (vii) Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn; (viii) Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư; (ix) Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ; (x) Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; (xi) Dịch vụ môi giới tiền tệ; (xii) Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các TCTD, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của NHNN; (xiii) Vay vốn của NHNN dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật NHNN và hướng dẫn của NHNN; (xiv) Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN; (xv) Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN; (xvi) Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN; (xvii) Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do NHNN quy định; (xviii) Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN, bao gồm: Sản phẩm hoán đổi lãi suất một đồng tiền (Interest rate swap); Sản phẩm hoán đổi lãi suất giữa hai đồng tiền hoặc hoán đổi tiền tệ chéo (Cross currency swap); Sản phẩm lãi suất kỳ hạn (Forward rate agreement) và Sản phẩm quyền chọn lãi suất (Interest rate optione); (xix) Mua nợ; (xx) Đầu tư hợp đồng tương lại trái phiếu Chính phủ; (xxi) Ví điện tử; (xxii) Lưu ký chứng khoán; (xxiii) Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 56 Luật Chứng khoán; (xxiv) Ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán.

Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng số 95/GP-NHNN ngày 28/09/2018 do NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam; Quyết định số 2015/QĐ-NHNN ngày 16/10/2018, Quyết định số 2240/QĐ-NHNN ngày 14/11/2018, Quyết định số 2507/QĐ-NHNN ngày 19/12/2018, Quyết định số 2119/QĐ-NHNN ngày 11/10/2019, Quyết định số 23/QĐ-NHNN ngày 14/01/2021, Quyết định số 1313/QĐ-NHNN ngày 06/8/2021, Quyết định số 1184/QĐ-NHNN ngày 06/7/2022 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.

Chi tiết thông báo của VIB và Giấy phép thành lập và hoạt động số 23/GP-NHNN xem tại đây.

Xem 181 lần

footer