LOTTE Finance mời thầu cung cấp dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống F5- BIG- IP Application Security Manager

Thứ tư, 21 Tháng 9 2022 02:06

Công ty tài chính LOTTE Finance thông báo về việc tiến hành lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống F5- BIG- IP Application Security Manager của Công ty.

Tên đơn vị mời chào giá: Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Finance Việt Nam (LOTTE Finance)

Tên dự án: “Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống F5- BIG- IP Application Security Manager của LOTTE Finance”

Nguồn vốn: Vốn hoạt động

Hình thức đầu tư dự án: Chào giá cạnh tranh

Thời gian nhà cung cấp nộp hồ sơ chào giá đến LOTTE Finance: Trước 17:30 giờ, ngày 26 tháng 09 năm 2022.

Người nhận: Dương Thị Châu Anh - nhân viên phòng Hành chính

Mobile: 024 3333 7007

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa tháp Tây, tòa nhà Lotte Center, số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội; "Hợp đồng mẫu", chi tiết vui lòng liên hệ với Ms. Nhiệm- IT Planning: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (mẫu Hồ sơ mời thầu download tại đây).

Xem 88 lần

footer