VietinBank thông báo lãi suất trái phiếu mã CTG2030T2/02 phát hành ra công chúng đợt 2 năm 2020

Thứ ba, 20 Tháng 9 2022 03:31

Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) thông báo trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 2 năm 2020 (mã CTG2030T2/02), có lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi từ ngày 24/9/2022 đến ngày 24/9/2023 (không bao gồm ngày 24/9/2023 là 6,6%/năm.

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Địa chỉ Trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Số điện thoại: 0243 9421 030.

Thông tin trái phiếu:

VietinBank thong bao lai suat trai phieu ma CTG2030T2 2

Lãi suất trái phiếu:

VietinBank thong bao lai suat trai phieu ma CTG2030T2 3

Trong đó: Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi = Lãi suất tham chiếu + 1,0% 

- Lãi suất tham chiếu: Là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn (4) Ngân hàng, bao gồm: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại ngày 15/9/2022.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Bộ phận lưu ký, Phòng Thị trường vốn; điện thoại: 0917 761 987/0962 030 886.

Công văn chi tiết xem tại đây.

Xem 96 lần

footer