Agribank thông báo lãi suất của kỳ tính lãi lần thứ tư đối với trái phiếu dài hạn phát hành năm 2019

Thứ ba, 20 Tháng 9 2022 03:23

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo trái phiếu dài hạn của ngân hàng phát hành năm 2019 (Mã trái phiếu AGRIBANK192601), có lãi suất của kỳ tính lãi lần thứ tư là 6,8%/năm.

Xem 99 lần

footer