MSB bán đấu giá tài sản của Công ty Công ty TNHH Hoàng Nguyên

Thứ sáu, 09 Tháng 9 2022 02:52

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) thông báo về việc bán đấu giá tài sản của Công ty TNHH Hoàng Nguyên, nhằm thu hồi nợ vay.

Tên khách hàng: Công ty TNHH Hoàng Nguyên

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 140, tờ bản đồ số 29, Khu dân cư tái định cư Tây Bắc đường Thanh Hóa, phường An Sơn, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (nay là đường Đỗ Thế Chấp) theo GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BX 835261 do UBND thành phố Tam Kỳ cấp ngày 10/02/2015 cho ông Thái Văn Rê và bà Nguyễn Thị Thanh Nga, chuyển nhượng cho ông Trần Văn Hoàng và bà Trần Thị Thanh Nguyên ngày 18/5/2017

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Tại trụ sở người có tài sản đấu giá đến 17h00 ngày 13/09/2022.

- Liên hệ: Bà Cù Ngọc Thành

- Điện thoại: 096368828

Địa điểm tài sản: Khu dân cư tái định cư Tây Bắc đường Thanh Hóa, phường An Sơn. TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (nay là đường Đỗ Thế Chấp).

Xem 351 lần

footer