Thẻ nội địa VRB được tăng hạn mức tối đa

Thứ sáu, 19 Tháng 8 2022 02:47

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) cho biết, chủ sở hữu thẻ nội địa của VRB được tăng hạn mức giao dịch thanh toán tối đa trên ngày cao nhất lên đến 150.000.000VND.

Cụ thể như sau:

 

Hạng thẻ
Tiêu chuẩn

Hạng thẻ
Vàng

Hạng thẻ
Bạch kim

Hạn mức rút tiền tối đa 1 lần (VNĐ)

2.000.000

3.000.000

5.000.000

Hạn mức rút tiền và chuyển khoản tối đa 1 ngày (VNĐ)

10.000.000

20.000.000

50.000.000

Số lần rút tiền và chuyển khoản tối đa 1 ngày (lần)

10

10

10

Hạn mức thanh toán tối đa 1 ngày (VNĐ)

30.000.000

50.000.000

150.000.000

Số lần giao dịch thanh toán tối đa 1 ngày (lần)

10

10

30

Hạn mức thanh toán trực tuyến tối đa 1 ngày (VNĐ)

10.000.000

20.000.000

50.000.000

Số lần thanh toán trực tuyến tối đa trong ngày (lần)

Không giới hạn

Hạn mức rút tiền mặt ngoại tệ tại máy ATM nước ngoài (VNĐ)

30.000.000

30.000.000

30.000.000

Ngoài ra, VRB cũng tích hợp thêm tính năng Contactless - Công nghệ thanh toán không tiếp xúc với nhận diện bằng biểu tượng cột sóng trên mặt trước thẻ.

Xem 144 lần

footer