Hiệp hội Ngân hàng góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ tư, 17 Tháng 8 2022 03:19

Ngày 17/8/2022, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã có văn bản số 281/HHNH-PLNV, về việc góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo văn bản góp ý của VNBA cho biết, Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi thay thế Luật Đất đai năm 2013 có nhiều điểm mới, tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo an toàn pháp lý hơn cho các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tuy nhiên, liên quan đến lĩnh vực ngân hàng (bên nhận tài sản bảo đảm), một số nội dung quy định tại dự thảo luật vẫn còn nhiều bất cập, chưa phù họp với thực tiễn hoạt động ngân hàng, đề nghị Ban soạn thảo xem xét sửa đổi, bổ sung hoàn thiện dự thảo.

Chi tiết văn bản số 281/HHNH-PLNV xem tại đây.

Xem 1024 lần

footer