Vietbank Bình Dương dự kiến thay đổi địa điểm hoạt động vào ngày 22/8/2022

Thứ ba, 16 Tháng 8 2022 02:03

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín chi nhánh Bình Dương (Vietbank Bình Dương) thông báo dự kiến thay đổi địa điểm hoạt động vào ngày 22/8/2022.

Tên gọi (Không thay đổi): Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - chi nhánh Bình Dương

Địa chỉ cũ: Số 376 đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Địa chỉ Mới: Số 303A đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Ngày hoạt động chính thức: Ngày 22 tháng 8 năm 2022.

Xem 213 lần

footer