MSB thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Hoàng Nguyên

Thứ sáu, 12 Tháng 8 2022 04:15

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ các tài sản bảo đảm khoản vay của Công ty TNHH Hoàng Nguyên để xử lý thu hồi nợ vay.

Tên khách hàng: Công ty TNHH Hoàng Nguyên

Tên tài sản: QSD đất tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 03, P. An Xuân. Thị Xã Tam Kỳ (nay là 446 Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ) tỉnh Quảng Nam -  theo GCN QSD đất AD 445446 do UBND Thị Xã Tam Kỳ cấp ngày 04/04/2006 cho Hộ bà Trần Thị Thơm, chuyển nhượng cho Ông Trần Văn Hoàng và bà Trần Thị Thanh Nguyên ngày 28/01/2013, cụ thể:

QSD đất:

- Thửa đất số: 15 Tờ bản đồ số 03.

- Địa chỉ: P. An Xuân. Thị Xã Tam Kỳ (nay là 446 Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ) tỉnh Quảng Nam.

- Chủ tài sản: Ông Trần Văn Hoàng và bà Trần Thị Thanh Nguyên.

- Diện tích: 113.9 m2 (Bằng chữ: Một trăm mười ba phẩy chín mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sữ dụng: lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSD đất như nhà nước giao đất giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Ghi chú: có 7,1 m2 đất nằm trong hành lang đường Phan Châu Trinh.

Tài sản gắn liền với đất: Một căn nhà cấp 4 xây tạm, không có đồ đạc, vật dụng gì bên trong.

Thời gian thu giữ: Sau ngày 15/8/2022.

Địa điểm thu giữ: 464 Phan Châu Trinh, P. An Xuân, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Lý do thu giữ: Do Khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết. MSB thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

Xem 209 lần

footer