MSB thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xây dựng Sunland

Thứ tư, 10 Tháng 8 2022 01:37

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ các tài sản bảo đảm khoản vay để xử lý thu hồi nợ vay của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xây dựng Sunland.

Tên khách hàng: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xây dựng Sunland.

Tài sản thu giữ: 01 chiếc xe ô tô con được mô tả dưới đây:

- Họ tên chủ xe: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xây dựng Sunland

- Địa chỉ: Đương Xá, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

- Giấy chứng nhận đăng ký xe số: 046903 do Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 29/01/2019

- Nhãn hiệu: NISSAN         - Số loại: TERRA

- Biển số xe: 99A-276.98    - Số khung: ND23Z0000223 

- Số máy: 005426PQR25    - Loại xe: Ô tô con

- Số chỗ ngồi: 07 chỗ          - Màu sơn: Xanh

Thời gian thu giữ: Sau ngày 10/8/2022

Địa điểm thu giữ: Nơi có Tài sản bảo đảm

Lý do thu giữ:  Do Khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết. MSB thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

Xem 149 lần

footer