MSB thông báo lần 2 về bán đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Bê Tông Viet Sin

Thứ năm, 04 Tháng 8 2022 03:38

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) thông báo lần 2 về việc bán đấu giá tài sản của  Công ty Cổ phần Bê Tông Viet Sin.

Tên khách hàng: Công ty Cổ phần Bê Tông Viet Sin

Tên tài sản

Tài sản 1: QSDĐ theo GCN QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CP 530053 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2018, số vào sổ cấp GCN: CS 02552. Thửa đất số 30. Tờ bản đồ số: 7.

Tài sản 2: QSDĐ theo GCN QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CP 530053 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2018, số vào sổ cấp GCN: CS 02552. Thửa đất số 30. Tờ bản đồ số: 7.

Tài sản 3: QSDĐ theo GCN QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CP 530053 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2018, số vào sổ cấp GCN: CS 02552. Thửa đất số 30. Tờ bản đồ số: 7.

Tài sản 4: QSDĐ theo GCN QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CP 530053 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2018, số vào sổ cấp GCN: CS 02552. Thửa đất số 30. Tờ bản đồ số: 7.

Tài sản 5: QSDĐ theo GCN QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CP 530053 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2018, số vào sổ cấp GCN: CS 02552. Thửa đất số 30. Tờ bản đồ số: 7.

Tài sản 6: QSDĐ theo GCN QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CP 530053 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2018, số vào sổ cấp GCN: CS 02552. Thửa đất số 30. Tờ bản đồ số: 7.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước

Tài sản 1:

- Giá khởi điểm: 4.180.000.000 đồng.

- Tiền đặt trước 10%: 418.000.000 đồng

Tài sản 2:

- Giá khởi điểm: 2.660.000.000 đồng.

- Tiền đặt trước 10%: 266.000.000 đồng

Tài sản 3:

- Giá khởi điểm: 2.660.000.000 đồng.

- Tiền đặt trước 10%: 266.000.000 đồng

Tài sản 4:

- Giá khởi điểm: 3.040.000.000 đồng.

- Tiền đặt trước 10%: 304.000.000 đồng

Tài sản 5:

- Giá khởi điểm: 1.235.000.000 đồng.

- Tiền đặt trước 10%: 123.500.000 đồng

Tài sản 6:

- Giá khởi điểm: 1.235.000.000 đồng.

- Tiền đặt trước 10%: 123.500.000 đồng

Thời gian và địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá

- Thời hạn, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 05/08/2022 đến ngày 22/08/2022 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Á - Địa chỉ: Biệt thự B36, Ngõ 74 Nguyễn Thị Định, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: KH có thể tự xem tài sản tại nơi có tài sản hoặc xem hồ sơ tài sản tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Á từ 15-16/08/2022 (giờ hành chính)

- Địa điểm xem tài sản: Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: ngày 22/08/2022 (giờ hành chính)

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: ngày 25/08/2022 tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Á - Địa chỉ: Biệt thự B36, Ngõ 74 Nguyễn Thị Định, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: trả giá lên

Địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Đông Á - Địa chỉ: Biệt thự B36, Ngõ 74 Nguyễn Thị Định, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  (SĐT liên hệ: 035.203.9797 - 024.625.44211).

Xem 119 lần

footer