CHỦ NHẬT, 28/05/2023

GPBank Quảng Ninh bán đấu giá tài sản

Thứ năm, 04 Tháng 8 2022 03:25

Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Quảng Ninh (GPBank Quảng Ninh) thông báo về đấu giá tài sản bảo đảm nhằm thu hồi nợ vay.

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Hải Phòng tại Quảng Ninh (Địa chỉ: Số 1002, tại khu Chung cư cao tầng Cái Dăm - Newlife Tower, Lô N02 - Khu A1, Khu đô thị mới Cái Dăm, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại : 0225.3727786 - 0945.984.288).

Tên người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long, địa chỉ: Khu đô thị Hà Khánh A, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin về tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 342.5 m2 đất ở thuộc thửa đất số 94D, tờ bản đồ số 51 tại : Tổ 4, khu 2, phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 099804, vào sổ cấp GCN số : H 43258 do UBND TP Hạ Long cấp ngày 09/12/2009 đứng tên chủ sử dụng đất là ông Lê Ngọc Thuần và bà Trần Thị Hải. Và toàn bộ công trình trên đất

Giá khởi điểm: 3.171.000.000 đồng (Bằng chữ : Ba tỷ một trăm bảy mươi mốt triệu đồng./)Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế (kể cả thuế thu nhập cá nhân), phí và các lệ phí khác. Toàn bộ chi phí, công chứng, chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản do người trúng đấu giá chi trả.

Tiền đặt trước:

- Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm. Cụ thể là: 634.200.000 đồng (Bằng chữ : Sáu trăm ba mươi tư triệu hai trăm nghìnđồng./)

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/08/2022 đến 17h ngày 18/08/2022. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản công ty đấu giá

Bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ(Bằng chữ : Năm trăm nghìn đồng chẵn./). Mỗi cá nhân (hộ gia đình), tổ chức chỉ được đăng ký mua 01 bộ hồ sơ

- Thời gian: Từ ngày 27/07/2022 đến 17h ngày 16/08/2022

- Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng và Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng tại Quảng Ninh

Thời gian, hình thức, phương thức bán đấu giá:

- Thời gian bán đấu giá: Dự kiến vào hồi 14h30 ngày 19/08/2022

- Địa điểm bán đấu giá: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng tại Quảng Ninh

- Hình thức bán đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức bán đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Các điều kiện khác để tham gia đấu giá (nếu có): Không

Xem 409 lần

footer