MSB thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thứ tư, 06 Tháng 7 2022 02:14

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng Mai Tấn Xuyên.

Tên khách hàng: Mai Tấn Xuyên

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số O 437763, số vào sổ cấp GCN 0015QSDĐ/Q1 do UBND huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cấp ngày 05/05/2000. Cập nhập chuyển nhượng cho ông Mai Tấn Xuyên và bà Nguyễn Thị Phương ngày 19/09/2018.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Tại trụ sở người có tài sản đấu giá đến 17h00 ngày 08/07/2022

- Liên hệ: Ông Mai Văn Duyên

- Điện thoại: 0917.980.316

Xem 500 lần

footer