LienVietPostBank Bình Thới thông báo chuyển địa điểm mới

Thứ tư, 06 Tháng 7 2022 02:08

Phòng Giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Bình Thới (LienVietPostBank Bình Thới) tại TP. Hồ Chí Minh thông báo chuyển địa điểm mới kể từ ngày 06/7/2022.

Địa chỉ cũ: Số 205-205A đường Bình Thới, Phường 10, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ mới: Số 258, 260 đường Bình Thới, Phường 10, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 028 62640188.

Số fax: 028 62641255.

Xem 440 lần

footer