CHỦ NHẬT, 28/05/2023

GPBank Thăng Long thông báo bán đấu giá tài sản

Thứ sáu, 01 Tháng 7 2022 07:37

Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu - Chi nhánh Thăng Long (GPBank Thăng Long) thông báo về đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 24(1); Tờ bản đồ số: 39; Địa chỉ: Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội.

Cụ thể như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Thành An - Chi nhánh Long Biên; Địa chỉ: Số 7, ngách 17, ngõ 377, đường Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 02466852279.

Tên người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; Địa chỉ: Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 24(1); Tờ bản đồ số: 39; Địa chỉ: Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 035152, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 849.QĐ-UBND.2011/CH.00265.2011 do UBND huyện Đông Anh, TP Hà Nội cấp ngày 23/03/2011 đứng tên ông Nguyễn Xuân Mùi.

Giá khởi điểm: 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng chẵn./)

Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí theo quy định của pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cả các loại thuế, lệ phí theo quy định nếu có.

Tiền đặt trước:

- Số tiền đặt trước: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng chẵn./)

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền vào tài khoản nhận tiền đặt trước của Công ty Đấu giá hợp danh Thành An - Chi nhánh Long Biên.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 29/06/2022 đến 01/07/2022. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 15010009098500 tại BIDV Long Biên; Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá hợp danh Thành An - Chi nhánh Long Biên.

Bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Bằng chữ : Năm trăm nghìn đồng chẵn./)

- Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 14/06/2022 đến 01/07/2022.

- Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Thành An - Chi nhánh Long Biên.

Thời gian, hình thức, phương thức bán đấu giá:

- Thời gian bán đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 04/07/2022

- Địa điểm bán đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Thành An - Chi nhánh Long Biên; Địa chỉ: Số 7, ngách 17, ngõ 377, đường Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

- Hình thức bán đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp

- Phương thức bán đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Các điều kiện khác để tham gia đấu giá (nếu có): Không

Xem 488 lần

footer