GPBank thông báo bán đấu giá tài sản

Thứ sáu, 24 Tháng 6 2022 02:19

Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) thông báo về việc bán đấu giá tài sản là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Nam Giang

- Địa chỉ: Số 25 đường D3, khu nhà ở Linh Tây, khu phố 1, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

- Số điện thoại: 028.39100057.

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh; Địa chỉ: Số 36-38 đường số 8, KTĐC 2Ha, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Tên tài sản: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ C13/30 Ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 483/2004 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp ngày 31/3/2004, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 23/7/2004.

- Nơi có tài sản: tại địa chỉ C13/30 Ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Giá khởi điểm: 3.097.228.000 đồng.

- Tiền đặt trước:

Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Bắt đầu: 08:00 04/7/2022

- Kết thúc: Kết thúc: 17:00 06/7/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: 08:00 08/6/2022 - 17:00 04/7/2022

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản tham khảo hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký trong giờ hành chính tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang. Trụ sở : 21 Phan Kế Bính, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ liên hệ: số 25 đường D3, khu nhà ở Linh Tây, khu phố 1, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 09:00 07/7/2022

- Địa điểm: Số 25 đường D3, khu nhà ở Linh Tây, khu phố 1, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Xem 465 lần

footer